Gemeente komt met stappenplan voor sociaal maatwerk voor inwoners Schaapsdrift 

Gemeente komt met stappenplan voor sociaal maatwerk voor inwoners Schaapsdrift 

4 december 2023 Uit Door admin

Wanneer de gebiedsvisie door de gemeenteraad wordt vastgesteld, komt er een stappenplan voor sociaal maatwerk voor de inwoners in Schaapsdrift wiens woning gesloopt wordt. Dat zorgt ervoor dat de bewoners zo goed mogelijk ondersteunt worden. Om tot voldoende woningen te komen voor de woningzoekenden en te zorgen voor voldoende groen en goede verbindingen met de stad is het nodig om een aantal woningen te slopen, staat in de gebiedsvisie. Het ‘Stappenplan voor sociaal maatwerk’ beschrijft hoe de gemeente na de vaststelling van de gebiedsvisie het gesprek gaat voeren met eigenaren van woningen, bedrijfspanden, hun huurders, als ook ondernemers, over bijvoorbeeld de mogelijkheid om terug te keren in het gebied. 

Wethouder Cathelijne Bouwkamp, ruimtelijke ordening: “We hebben een mooi plan voor de buurt met meer groen en goed verbonden met de rest van de stad. Daarnaast zorgen we ook voor een flink aantal woningen voor al die mensen die geen woning kunnen vinden. Tegelijkertijd zijn we er zeer bewust van dat bij de vaststelling van de gebiedsvisie we de aankomende tijd een aantal lastige gesprekken moeten voeren. Die zijn ook nodig om juist te komen met oplossingen die werken voor die bewoners. We vinden het heel belangrijk dat de mensen voor wie de gebiedsvisie grote gevolgen heeft, goed ondersteund worden met een aanpak die bij hen past.” 

Wanneer de gebiedsvisie wordt vastgesteld door de raad kunnen de bewoners tot in ieder geval de herfst van 2025 blijven. Tot die tijd kunnen de inwoners blijven wonen waar ze wonen. In de gesprekken gaat de gemeente eerst gedetailleerder in op alle mogelijkheden die er zijn. Voorbeelden daarvan zijn een mogelijke voorkeur om in de wijk te blijven. De gemeente luistert en onderzoekt de persoonlijke wensen en oplossingen en maakt gebruik van alle creatieve oplossingen die er mogelijk al zijn bedacht.  

Wettelijke schadevergoedingen en waar mogelijk maatwerk leveren, geldt ook voor de huurders van de zorgwoningen van Innoforte en Vivare. Innoforte en Vivare zullen de gesprekken met deze bewoners zelf oppakken. Het is daarbij de bedoeling dat de bewoners van Vreedenhoff het liefst maar een keer hoeven te verhuizen. Met de huurders van Tuinstede van Vivare zullen door Vivare persoonlijke gesprekken worden gepland. 

Het stappenplan voor sociaal maatwerk hoort bij de definitieve gebiedsvisie die moet worden vastgesteld door de raad. 

foto: gemeente Arnhem