Gemeente, huurdersorganisatie en woningcorporaties maken afspraken over betaalbaar en duurzaam wonen

Gemeente, huurdersorganisatie en woningcorporaties maken afspraken over betaalbaar en duurzaam wonen

15 december 2022 Uit Door admin

Samen met de woningcorporaties Portaal, Vivare, Volkshuisvesting Arnhem, diverse kleine corporaties en hun verbonden huurdersorganisaties heeft de gemeente voor komend jaar de Prestatieafspraken 2023 gemaakt om de grote woonuitdagingen waarvoor Arnhem staat op te pakken.

 

Wethouder Paul Smeulders, wonen: ā€œWoningcorporaties en huurdersorganisaties zijn belangrijke partners in onze stad. Ik ben blij dat we goede afspraken kunnen maken en zo wonen betaalbaar kunnen houden juist ook voor hen die het niet altijd breed hebben. Samen gaan we ervoor zorgen dat veel sociale huurhuizen duurzamer worden.ā€

 

Wooncrisis
De Prestatieafspraken voor 2023 zijn gemaakt met de huidige woonsituatie in het achterhoofd. Net als de rest van Nederland kampt ook Arnhem met een woon- en energiecrisis, waardoor woningen schaars zijn en veel inwoners van Arnhem worstelen met hoge woonlasten. Het is tijd dat deze crisis het hoofd wordt geboden en daarom slaan de organisaties en de gemeente de handen ineen.

 

Nationale prestatieafspraken
Deze afspraken vormen een lokale plus boven op de nationale prestatieafspraken die afgelopen zomer zijn gemaakt. In deze bindende afspraken staat onder meer dat de corporaties de opbrengst van de afschaffing van de verhuurderheffing moeten investeren in nieuwbouw, betaalbaarheid, leefbaarheid en in het verduurzamen van woningen.

 

Om de huren betaalbaar te houden, matigen de corporaties de komende drie jaar de huur. Om de huur voor huurders met een laag inkomen te verminderen komt er voor mensen met een inkomen op of onder 120 procent van het sociaal minimum een eenmalige huurverlaging. Zo houden we wonen betaalbaar voor iedereen.

 

De komende jaren maken ze dan ook werk van het versneld verduurzamen van woningen met een E, F en G label. Woningen worden geĆÆsoleerd zonder dat de corporaties daar een huurverhoging voor vragen. De gemeente en de corporaties doen gezamenlijk onderzoek naar aanvullende maatregelen om woonlasten voor huurders te verminderen. Ook wordt er gekeken hoe E,F en G labels bij woningen met een monumentenstatus versneld kunnen worden verduurzaamd.

 

Lokaal een plus erop
Boven op deze landelijke prestatieafspraken zet de samenwerking nog een lokale plus. Daarbij richten de organisaties en gemeente op wat de stad nu nodig heeft: duurzame woningen om de woonlasten betaalbaar te houden.

 

Er worden volgend jaar 875 woningen voorzien van zonnepanelen, 1150 woningen worden integraal verduurzaamd bij de renovatie en 1090 tijdens het planmatige onderhoud. Daarnaast start de gemeente een regeling om energiezuinig witgoed te verstrekken aan 1000 huishouden. Ook worden klusteams vanuit de woningcorporaties Volkshuisvesting, Portaal en Vivare en buurtklusbedrijven ingezet om in totaal aan 1.500 huishoudens aan te bieden om te helpen met energiebesparende maatregelen. Daarnaast gaan energiecoaches deur-aan-deur bij ongeveer 4000 huishoudens in onder andere Malburgen-west, Malburgen-Oost (noord), Malburgen-Oost (zuid) om te kijken of en zo ja hoe energiebesparing mogelijk is. Om een brede doelgroep te bereiken werken wordt hierin samengewerkt met opbouwwerk, ambassadeurs en buurtconciƫrges.

foto’s: gemeente Arnhem