Gemeente Arnhem wil jongeren helpen en schrapt deel bijstandsregels

Gemeente Arnhem wil jongeren helpen en schrapt deel bijstandsregels

14 juni 2023 Uit Door admin

Arnhem past de zoekperiode Participatiewet voor jongeren voortaan niet meer toe. De gemeente wil werkzoekende jongvolwassenen direct helpen naar werk of onderwijs. Vanaf de aanvraag voor bijstand bij de gemeente moeten jongvolwassenen tot 27 jaar van de Participatiewet eerst vier weken naar een opleiding of werk zoeken. Die verplichte zoektermijn past de gemeente Arnhem niet meer toe. Zo wil Arnhem voorkomen dat jongeren in een kwetsbare situatie buiten beeld raken, en wordt meteen gestart met de begeleiding naar werk of een opleiding.

‘Wegjaagplicht werkt contraproductief’

Wethouder Mark Lauriks, Bestaanszekerheid: “De zoekperiode voor jongeren tot 27 jaar in de verouderde Participatiewet was bedoeld om te voorkomen dat jongeren in de bijstand terecht kwamen. Maar zo’n wegjaagplicht werkt contraproductief: jongeren raken buiten beeld, zitten een maand in onzekerheid over hun inkomen en raken in de schulden. In plaats daarvan gaan we vanaf dag 1 helpen met de zoektocht naar werk of een opleiding – in de geest van de oorspronkelijke bedoeling van de wet.”

Arnhem tweede gemeente na Utrecht

Eind 2022 waarschuwde de Nationale Ombudsman al voor de negatieve effecten van de verplichte zoektermijn op jongeren. De gemeente Utrecht besloot onlangs als eerste gemeente van Nederland definitief te blijven afwijken van dit deel van de Participatiewet. Daar waren ze al sinds eind 2021 bij wijze van proef mee begonnen. Een evaluatie in Utrecht laat zien dat de afschaffing van de zoekplicht op jongeren een positief effect heeft, onder andere in het voorkomen van schulden.

Het stadsbestuur van Arnhem heeft nu besloten tot navolging van Utrecht. Schriftelijke vragen van de gemeenteraadsfracties van GroenLinks, PvdA, Volt en D66 waren de aanleiding om een heroverweging van het lokale beleid in Arnhem te onderzoeken.

Wijziging Participatiewet

Het aanpassen van de zoektermijn voor jongeren is één van de maatregelen die minister Schouten wil wijzigen in de Participatiewet. Arnhem loopt daar nu op vooruit. De verwachting is dat een wetswijziging van de Participatiewet op zijn vroegst op 1 januari 2025 in werking treedt. Arnhem zal daarom tot de gewijzigde Participatiewet lobbyen voor een volledige afschaffing van de zoektermijn, het liefst eerder dan 2025, en deelt graag de ervaringen uit de Arnhemse praktijk met de minister en andere gemeenten.