Gemeente Arnhem verhoogt giftbedrag bijstand tot 1.800 euro per jaar

Gemeente Arnhem verhoogt giftbedrag bijstand tot 1.800 euro per jaar

30 maart 2023 Uit Door admin

Arnhemmers in de bijstand hoeven bedrag niet te melden; totale bedrag verhoogd met € 600,- 

Vanaf 1 mei 2023 worden giften tot € 1.800,- euro per jaar bij inwoners van Arnhem niet meer bij een uitkering in mindering gebracht. Het college nam dit besluit na schriftelijke vragen van GroenLinks.  

Sociale uitvoering Participatiewet 

Inwoners van Arnhem mochten voorheen tot aan € 1.200,- per jaar ontvangen zonder dat ze dit hoefden te melden bij de gemeente. Dit bedrag wordt nu verhoogd naar € 1.800,- euro. Totale giften per jaar tot aan dit bedrag hebben niet langer invloed op de hoogte van de bijstandsuitkering.   

Mark Lauriks, wethouder Bestaanszekerheid Arnhem: “In Arnhem willen we op een zo sociaal mogelijke manier uitvoering geven aan de wet. Daarbij werken we vanuit een basis van vertrouwen. Deze aanpassing past helemaal in die lijn. Als je een keer een goed bedoelde gift krijgt van iemand, moet dat niet meteen leiden tot stress of zorgen over je uitkering.”  

Tas met boodschappen  

In Arnhem ontvangen iets minder dan 7000 huishoudens een bijstandsuitkering. Zij krijgen soms een gift, zoals een tas met boodschappen of een kleine bijdrage op de bankrekening. Deze giften kunnen afkomstig zijn van vrienden en familie, maar ook van instellingen en goede doelen. Mark Lauriks: “Voor veel mensen komen deze giften als geroepen. Zeker nu voor zoveel huishoudens hun bestaanszekerheid onder druk staat. Dan wil je dat zo min mogelijk in de weg zitten, en daar gaat deze beleidswijziging bij helpen.”