Gemeente Arnhem start pilot met energiezuinig witgoed via bijzondere bijstand

Gemeente Arnhem start pilot met energiezuinig witgoed via bijzondere bijstand

16 februari 2023 Uit Door admin

Arnhemmers met een laag inkomen waarvan bijvoorbeeld de koelkast of wasmachine stuk is, krijgen vanaf nu een energiezuinig model ter vervanging. Hierdoor is het ook voor mensen met een laag inkomen mogelijk om te verduurzamen. Daarnaast hoopt het college dat deze pilot bijdraagt aan lagere kosten voor energie, juist bij de Arnhemmers waar een lagere energierekening erg welkom is.

Wethouder Bestaanszekerheid Mark Lauriks: “In Arnhem willen we graag dat iedereen een stap kan zetten naar een duurzame toekomst. Dat kan bijvoorbeeld door te kiezen voor energiezuinige apparaten. Maar deze zijn niet voor iedereen betaalbaar. Door energiezuinig witgoed voor inwoners met een laag inkomen te vergoeden, kunnen ook zij die stap vooruit zetten. Daarnaast helpt het bij een lagere energierekening, juist daar waar het nu zo hard nodig is. Zo gaat duurzaamheid hand in hand met bestaanszekerheid.”

Van leenbijstand naar gift

Voorheen kregen inwoners van Arnhem met een laag inkomen vanuit bijzondere bijstand een vergoeding voor tweedehands witgoed waarbij niet werd gekeken naar het energielabel. De gemeente vergoedt vanaf nu in plaats daarvan alleen nieuwe apparaten met label A tot en met D. Er komt altijd een monteur langs die bekijkt of het apparaat gerepareerd kan worden of moet worden vervangen. De kosten voor een reparatie kunnen ook vergoed worden, maar alleen wanneer het apparaat al energiezuinig is. Andere apparaten worden vervangen in plaats van gerepareerd. In de nieuwe pilot hoeven inwoners de kosten niet terug te betalen. De vergoeding was altijd in de vorm van leenbijstand, wat betekent dat het bedrag in sommige gevallen terugbetaald moest worden. Het college kiest ervoor de nieuwe pilotregeling in te zetten als gift in plaats van een lening.

Pilot van ruim 2 jaar

De pilot gaat met terugwerkende kracht in van 1 oktober 2022 tot 1 januari 2025. Een pilot maakt het mogelijk om te kijken wat een passende werkwijze is om energiezuinig witgoed daarna definitief in te voeren. In september vorig jaar werd energiezuinig witgoed vanuit de bijzondere bijstand in de aanpak voor de energie- en bestaanszekerheidscrisis al door het college genoemd.

Via www.arnhem.nl/bijzonderebijstand kunnen inwoners van Arnhem de bijzondere bijstand voor energiezuinig witgoed aanvragen.