Gemeente Arnhem investeert €1,25 miljoen extra in innovaties op het gebied van werk en bestaanszekerheid

Gemeente Arnhem investeert €1,25 miljoen extra in innovaties op het gebied van werk en bestaanszekerheid

14 september 2023 Uit Door admin

Gemeente Arnhem hanteert nieuwe manier om mensen naar werk te begeleiden; resultaten: meer mensen laten uitkering achter zich en blijven duurzaam aan het werk

Iedere Arnhemmer verdient een zeker bestaan. Werk heeft daar een groot aandeel in. Daarom investeert Arnhem eenmalig een extra bedrag van €1,25 miljoen euro in innovaties op het gebied van werk en bestaanszekerheid. Om zo de kans op een baan of een andere vorm van meedoen aan de samenleving voor iedere Arnhemmer te vergroten.

Mark Lauriks, wethouder Bestaanszekerheid: “We willen graag dat zoveel mogelijk mensen in Arnhem een fijne baan vinden of een andere manier om in de samenleving mee te doen. En dat ze daarbij altijd gewoon kunnen rondkomen. Goede mogelijkheden zijn hiervoor essentieel. Want wat voor de één wel werkt, werkt voor de ander misschien niet. Daarom investeren we in een brede waaier van mogelijkheden om mensen blijvend aan het werk te helpen of te ondersteunen bij hun bestaanszekerheid. Van leer-werktrajecten tot jobcoaches en van een baan in de buurt tot activerend werk. Met dit extra bedrag van 1,25 miljoen euro dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld in de begroting gaan we nu extra gerichte investeringen doen op dat vlak naast al onze andere inspanningen.”

Focus op jongeren, mensen die extra begeleiding nodig hebben, buurtfuncties en bestaanszekerheid

Het bedrag wordt gebruikt om te investeren in vernieuwende aanpakken voor bijvoorbeeld jongeren en mensen die meer begeleiding nodig hebben, het versterken van buurtfuncties en bestaanszekerheid. Zo gaat een deel van het geld naar het verlengen van de pilot Buurtconciërges waarmee mensen die soms lang niet gewerkt hebben aan de slag gaan voor een leefbare buurt. Ook wordt er geld vrijgemaakt voor veelbelovende initiatieven op wijkniveau zoals het BuurtBaanBureau dat mensen in hun eigen buurt aan het werk helpt en de Beloftes in Presikhaaf en Kronenburg waar jongeren een kans krijgen op een eerste stap op de arbeidsmarkt. Een ander deel van het geld gaat naar een bijdrage aan het driejarig experiment van het burgerinitiatief Collectief Kapitaal dat Arnhemmers met een laag inkomen ‘gewoon’ zonder voorwaarden en vanuit vertrouwen een maandelijks bedrag van 1000 euro over gaat maken om bij te dragen aan hun bestaanszekerheid.

Mens en vertrouwen centraal

Inmiddels werkt de gemeente Arnhem met een gebiedsgerichte aanpak waarbij mens en vertrouwen centraal staat. Daarnaast wordt er intensiever samengewerkt met partners in de stad. Met deze methode ‘Samen Beslissen’ beslist een inwoner samen met de regisseur van de gemeente welke weg naar werk het beste past. Deze echte Arnhemse methode is onderzocht door onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO. Hieruit bleek dat het Samen Beslissen leidt tot meer gelijkwaardigheid, samenwerking, motivatie en eigen regie bij de mensen die een baan zoeken. Voor de medewerkers van de gemeente betekent het meer plezier, resultaat, kwaliteit en een betere relatie met de mensen die ze tegenover zich krijgen.

Resultaten: blijvend aan het werk en meer dan in andere gemeenten

De nieuwe werkwijze draagt bij aan goede resultaten. Steeds minder Arnhemmers zijn afhankelijk van een uitkering. In januari 2019 waren er in Arnhem 8.956 mensen met een uitkering, in april 2023 waren dit er 7.756. Daarmee doet Arnhem het beter dan gemeenten van een vergelijkbare grootte. Waar zij sinds 2019 gemiddeld 8,5% minder uitkeringsdossiers hebben, is dat in Arnhem 12,3%. Daarnaast zijn er nu meer mensen die werken met ondersteuning, zoals loonkostensubsidie of beschut werk. In december 2022 waren er 390 mensen met loonkostensubsidie aan het werk, 15,7% meer dan het jaar ervoor. De meesten hiervan zijn blijvend aan het werk, meer dan 90% valt het jaar later niet terug in de uitkering.

foto: gemeente Arnhem