Gemeente Arnhem gaat jongeren in kwetsbare positie actief opzoeken om te helpen bij het vinden van een opleiding of baan

Gemeente Arnhem gaat jongeren in kwetsbare positie actief opzoeken om te helpen bij het vinden van een opleiding of baan

10 november 2023 Uit Door admin

Start Pilot ‘Jongeren in Beeld’ om Arnhemse jongeren in kwetsbare positie die nu nog niet bekend zijn bij gemeente in beeld te krijgen en te houden 

Met de Pilot Jongeren in Beeld wil de gemeente jongeren tussen de 23 en 27 jaar zonder een diploma die nu nog niet bekend zijn bij de gemeente beter in beeld brengen en ondersteunen richting een opleiding of werk. Hiermee zet de gemeente Arnhem een volgende stap om jongeren in een kwetsbare positie eerder en beter bij te staan op weg naar een zeker bestaan en een kansrijke toekomst.  

Wethouder Bestaanszekerheid Mark Lauriks: “Iedere jongere in Arnhem verdient het om z’n ambities en dromen waar te maken. We zien dat bestaanszekerheid en kansengelijkheid hierin vaak samen opgaan, maar ook dat jongeren uit beeld raken en dan niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Met de pilot Jongeren in Beeld zoeken we die jongeren actief op en helpen hen om op een plek te komen van waaruit zij hun leven kunnen inrichten zoals zij dat willen.” 

Gelijke kansen voor jongeren in kwetsbare positie 

De pilot is gericht op jongeren tussen de 23 en 27 jaar die buiten het zicht van instanties vallen, geen startkwalificatie (diploma havo, vwo, mbo-niveau 2 of hoger) hebben, geen uitkering ontvangen, een inkomen onder de € 473,- per maand ontvangen en niet staan ingeschreven bij een opleiding. Binnen de pilot worden deze jongeren bezocht om te kijken hoe zij op weg geholpen kunnen worden naar een opleiding of een baan. Daarnaast worden jongeren in Arnhem vanaf juni dit jaar en niet meer weggestuurd voor een zoekperiode van vier weken maar gelijk geholpen wanneer ze bijstand aanvragen, terwijl de landelijke wet de gemeente daar wel toe verplicht. Arnhem kiest ervoor dat niet te doen. In plaats daarvan kijkt de gemeente meteen na de kennismaking mee naar werk of een opleiding en zorgt voor een inkomen.  

Van pilot naar vast beleid 

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre (hierna: RBL) gaat in de regio de pilot uitvoeren. Het RBL kent een groot deel van de doelgroep vanuit haar wettelijke taak in het begeleiden van vroegtijdig schoolverlaters al goed en heeft ook ervaring in het begeleiden van deze jongeren. Het RBL start met huisbezoeken en deurgesprekken. Vervolgens worden de jongeren die daar behoefte aan hebben gekoppeld aan een passend team binnen de gemeente of een ketenpartner in de stad. Met de uitkomsten van de pilot wordt gekeken hoe we ook in de toekomst jongeren kunnen blijven benaderen.