‘Geldzorgen, samen komen we eruit!’ Campagne moet taboe op schulden doorbreken

‘Geldzorgen, samen komen we eruit!’ Campagne moet taboe op schulden doorbreken

28 januari 2021 Uit Door admin

Vandaag start de Arnhemse campagne ‘Geldzorgen, samen komen we eruit!’ De campagne is
gericht op jongeren tussen 18 en 27 jaar en ondernemers die in geldproblemen zijn gekomen of
dreigen te komen. Met de campagne hoopt de gemeente het taboe van schaamte te doorbreken bij
Arnhemmers met geldzorgen en hen te verwijzen naar de juiste en snelste manier van
dienstverlening. De campagne start op 28 januari.

25.000 huishoudens met geldzorgen
Volgens de branchevereniging voor schuldhulpverlening NVVK heeft tijdens corona ongeveer één op de
drie huishoudens geldzorgen of financiële problemen. Vertaald naar Arnhem zijn dat zo’n 25.000
huishoudens. De campagne moet ervoor zorgen dat meer inwoners de weg naar de juiste hulp weten te
vinden. Zes betrokkenen vertellen hun persoonlijke verhaal. Op social media, met posters buiten op straat
en in lokale media. De gemeente wil ondernemers bereiken via de ondernemersverenigingen en via social
media. Wethouder Schulddienstverlening Martien Louwers: ‘In deze campagne zien we mensen die vanuit
hun werk of hun eigen ervaring te maken hebben gehad met schulden.’

Zoveel mogelijk Arnhemmers bereiken
Louwers: ‘Een schuld kan snel ontstaan. Het kan iedereen overkomen. De drempel om hulp te zoeken is
hoog. En vaak weten mensen niet hoe ze uit die situatie kunnen komen. Wij willen meer inwoners helpen
om van hun schulden af te komen en met een schone lei verder te kunnen.’
‘Armoede is meer dan “geen geld hebben”. Het betekent vaak niet meer mee kunnen doen’, zegt
Wethouder Armoedebeleid Ronald Paping. ‘Niet meedoen met sporten, met evenementen, met de buurt.
Armoede zorgt voor veel problemen, van stress tot sociale uitsluiting. Met deze campagne willen we zoveel
mogelijk inwoners bereiken en helpen.’

Armoede tegengaan
Arnhemmers kunnen nu al gebruik maken van vele regelingen om armoede tegen te gaan en schulden te
voorkomen. Denk aan de Gelrepas voor inwoners met een laag inkomen. De Gelrepas is er speciaal voor
mensen die weinig inkomen hebben en daardoor vaak te weinig geld voor activiteiten zoals een dagje uit,
het volgen van cursussen, bezoek aan theater of concert of lid worden van een sportvereniging. Ook heeft
de gemeente de Vroeg Erop Af aanpak, waarbij inwoners met beginnende betalingsachterstanden meteen
hulp wordt geboden zodat meer ellende hen bespaard kan blijven.

Ondernemers
Arnhemse ondernemers met geldzorgen kunnen aankloppen bij Geldzaken & Ondernemers. Dit loket biedt
Arnhemse ondernemers met geldzorgen financieel advies en hulp bij schulden. De hulp die de gemeente
biedt is gratis. De gemeente hoopt dat ondernemers door deze vorm van hulp minder snel stoppen met hun
bedrijf als het financieel even niet zo goed gaat.

Buddy’s
Jongeren kunnen terecht bij Opr€cht. Dat initiatief zet zich in om schulden bij jongeren te voorkomen en op
te lossen. De buddy’s van Opr€cht, vaak zelf ervaringsdeskundig, spreken op straat jongeren aan, maar
gaan ook online op zoek naar jongeren met financiële problemen. En helpen hen de weg naar de instanties
die hen kunnen helpen bij hun financiële problemen.

Zet de eerste stap
De eerste stap naar hulp is via gemeente Arnhem. Op de webpagina arnhem.nl/geldzorgen kunnen
Arnhemmers met geldzorgen snel de juiste weg naar hulp vinden.