Geen permanente bewoning meer op Vakantiepark Arnhem

Geen permanente bewoning meer op Vakantiepark Arnhem

13 december 2020 Uit Door admin

Arnhem wil een einde maken aan de permanente bewoning op Vakantiepark Arnhem. Dat heeft het college van B&W besloten. Door deze stap kan het vakantiepark weer gebruikt worden waarvoor het is bedoeld: recreatie. Momenteel verblijven er voor zover bij de gemeente bekend nog circa 110 bewoners permanent op het park. De gemeente gaat bewoners die dat zelf niet kunnen, helpen om binnen een jaar een andere woning te zoeken.

Hoogwaardige recreatie
Permanente bewoning op het park is strijdig met het bestemmingsplan en past niet in de visie op het gebied, namelijk hoogwaardige recreatie. Daarnaast zijn de chalets niet geschikt om langdurig in te wonen en hebben bewoners geen huurbescherming. Ook missen ze voorzieningen die in een vakantiepark niet, maar in een woonwijk wel aanwezig zijn, zoals een buurthuis. Daarnaast leidt permanente bewoning in vakantieparken tot een hoger risico op ondermijnende activiteiten, omdat het op een dergelijke vrij geĆÆsoleerde plek makkelijker is om buiten beeld te blijven.

Hulp bij vinden nieuwe woning
Wethouder Wonen Ronald Paping: ‘We begrijpen dat dit voor veel bewoners een ingrijpende beslissing is. Ze hoeven daarom ook niet meteen hun vakantiewoning te verlaten, en krijgen een jaar de tijd om andere woning te vinden. Als dat ze na heel veel moeite niet lukt, kunnen we die termijn ook nog verlengen.’ Wethouder Zorg Roeland van der Zee. ‘Ze staan er niet alleen voor. De gemeente, de sociaal wijkteams en de woningcorporaties gaan bewoners die dat zelf niet kunnen daarbij helpen.’ Alle bewoners van het vakantiepark hebben hierover een brief ontvangen. De gemeente organiseert – binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen – een inloopspreekuur. ‘Daar kunnen bewoners met hun vragen terecht. Ook kunnen ze daar bespreken op welke manier ze hulp kunnen krijgen bij het vinden van een nieuwe woning.’

Aantal permanente bewoners afgenomen
Het afgelopen jaar heeft de gemeente al werk gemaakt van het zoveel mogelijk voorkomen van permanente bewoning op het vakantiepark. Met hulp van het sociaal wijkteam en de woningcorporaties hebben enkele gezinnen al een woning kunnen vinden. Een aantal bewoners heeft op eigen initiatief een andere woning gevonden. Daarnaast wordt inschrijving in de Basisregistratie Personen zoveel mogelijk voorkomen doordat mensen die zich willen inschrijven met een adres op het vakantiepark meteen een brief ontvangen, waarin zij gewaarschuwd worden dat wonen niet is toegestaan. Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat het aantal mensen dat staat ingeschreven op de camping fors is afgenomen. In februari 2019 stonden nog 179 inwoners bij de gemeente ingeschreven met een adres op Vakantiepark Arnhem. In december 2020 waren dat er nog maar 110.

De gemeente wil daarnaast het bestemmingsplan aanpassen zodat in de toekomst ook eigenaren van de vakantieparken kunnen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om geen permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan. Zo wordt het niet meer mogelijk om een vakantiepark in te zetten voor de opvang van asielzoekers, het huisvesten van arbeidsmigranten of permanente bewoning.