Extra tegemoetkoming voor inwoners met plotselinge inkomensdaling

Extra tegemoetkoming voor inwoners met plotselinge inkomensdaling

24 februari 2021 Uit Door admin

Inwoners die door corona een groot deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt, kunnen een extra tegemoetkoming van de gemeente krijgen. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners die door een plotselinge en onverwachte terugval in het inkomen noodzakelijke kosten zoals huur, hypotheek of de energierekening niet meer kunnen betalen. De tegemoetkoming is vanaf begin maart tot 31 juli aan te vragen en kan met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2021.

Thuis blijven wonen
Deze tijdelijke financiĆ«le tegemoetkoming is een initiatief van het Rijk en wordt door de gemeenten uitgevoerd. Die ontvangen daarvoor geld van het Rijk. In het geval van Arnhem komt er naar verwachting 2 miljoen euro beschikbaar. Wethouder armoedebeleid Ronald Paping: ‘De coronacrisis duurt nu al bijna een jaar. Veel inwoners voelen dit in hun portemonnee. Deze regeling zorgt ervoor dat inwoners gewoon in hun huis kunnen blijven wonen, ook al hebben ze ineens minder inkomen. Ook kunnen we hiermee schulden helpen voorkomen. Dat geeft rust en hierdoor kunnen ze energie steken in het weer op peil krijgen van hun inkomen.’

Ruimhartig
De tegemoetkoming is een vorm van bijzondere bijstand, specifiek voor inwoners die normaal gesproken hiervoor niet in aanmerking komen. Voor deze doelgroep worden de voorwaarden van de bijzondere bijstand tijdelijk verruimd, zodat deze inwoners geholpen kunnen worden. Arnhem gaat daar ruimhartig mee om. ‘Het uitgangspunt is dat we tegemoet komen in de structurele woonkosten’, legt Paping uit. ‘ Hierbij nemen we nagenoeg alle kosten die samenhangen met “wonen” mee en hanteren we geen minimum- of maximumvergoeding. Ook speelt de hoogte van het inkomen van de aanvrager geen rol.’

Makkelijk
Ook wil de gemeente geen onnodige drempels opwerpen bij het aanvragen en toekennen van TONK. Paping: ‘Het moet voor onze inwoners zo eenvoudig mogelijk te zijn om deze tegemoetkoming aan te vragen. Daarnaast wijzen we aanvragers meteen op de mogelijkheden die we hebben om schulden te voorkomen of op te lossen, of om hen te helpen betaald werk te vinden.’

Tegemoetkoming aanvragen
Meer weten of TONK aanvragen? Ga dan naar www.arnhem.nl/tonk. Aanvragen kan vanaf begin maart. Let op: je hebt DigID nodig.