Extra ondersteuning voor hoge energiekosten kleine cultuur-, sport- en welzijnsorganisaties

Extra ondersteuning voor hoge energiekosten kleine cultuur-, sport- en welzijnsorganisaties

31 januari 2023 Uit Door admin

De gemeente Arnhem schiet cultuur-, sport-, en welzijnsorganisaties die het moeilijk hebben te hulp met een nieuwe, tijdelijke subsidieregeling voor energiekosten. Het gaat om kleine organisaties die geen begrotingssubsidie ontvangen en geen winst als doel hebben, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, buurthuizen en kleine culturele instellingen.

 

Wethouder sport Bob Roelofs: ‘Arnhemse sportclubs zijn van cruciaal belang voor onze stad. Verenigingen voor voetbal, hockey, handbal, honkbal en alle andere sporten brengen ons in beweging. En even belangrijk: ze brengen Arnhemmers samen. Ze mogen dus niet omvallen door de explosief gestegen energiekosten. Daarom helpt de gemeente om de clubs overeind te houden.’

 

Wethouder bestaanszekerheid, welzijn en leefbare wijken Mark Lauriks: ‘De onzekerheid die hoge prijzen voor energie met zich meebrengen raakt de hele stad. Ook veel buurthuizen in onze stad hebben het moeilijk, terwijl inwoners van Arnhem juist daar dicht bij huis de warmte, en elkaar, op kunnen zoeken. Dankzij deze subsidieregeling kunnen we buurthuizen helpen hun energierekening te betalen, zodat ze hun deuren open kunnen houden voor de onze inwoners.’

 

Wethouder cultuur en duurzaamheid Cathelijne Bouwkamp: ‘Voor steeds meer Arnhemse sportclubs, kleine culturele instellingen en buurthuizen zorgt de energierekening voor grote problemen nu of voor grote zorgen voor de toekomst. Met deze subsidie helpen we hen om het hoofd boven water te houden. Daarnaast kijken we samen met de organisaties hoe we verduurzamen kunnen versnellen want alleen zo zorgen we voor echte oplossingen. Zowel voor de verlaging van de energiekosten als voor het milieu.’

 

Landelijke regeling

Veel kleine organisaties in Arnhem hebben moeite met rondkomen vanwege de sterk gestegen kosten voor energie. Terwijl juist deze organisaties heel belangrijk zijn voor de stad. Omdat de landelijke regeling voorlopig nog op zich laat wachten, komt het Arnhemse college zelf alvast met een subsidieregeling. Hiermee komt de gemeente 85% van de kosten boven een bepaald prijspeil tegemoet, bij de landelijke regeling (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb, TEK-regeling) is dit 50%. De prijspeilen zijn hetzelfde als bij de landelijke regeling voor energie-intensief MKB: €1,19/m³ bij gas en €0,35/kWh bij elektriciteit. De kosten voor de subsidieregeling komen uit het ‘Winterfonds’ dat provincie Gelderland in het leven riep. Voor de grote cultuur-, sport- en welzijnsorganisaties in Arnhem die subsidie ontvangen kijkt de gemeente naar maatwerk.

 

Subsidie aanvragen

De subsidie kan naar verwachting vanaf eind februari worden aangevraagd op de website van de gemeente Arnhem. De komende weken wordt hieraan gewerkt. Vanwege de sterk wisselende prijzen voor energie kan aanvragen in verschillende subsidierondes: met terugwerkende kracht van 1 oktober 2022 tot 1 januari 2023, 1 januari 2023 tot 1 juli 2023 en 1 juli 2023 tot 1 januari 2024. Aanvragers van de subsidie worden ook gevraagd om te kijken naar energiebesparing op korte termijn en verduurzaming op lange termijn.