Extra geld voor duurzaamheid, betere bereikbaarheid, meer banen en minder armoede

Extra geld voor duurzaamheid, betere bereikbaarheid, meer banen en minder armoede

19 september 2018 Uit Door admin

Arnhem zet fors in op duurzaamheid, een betere bereikbaarheid, het bestrijden van armoede en het creëren van extra banen. Dat was al afgesproken in het coalitieakkoord en is nu ook weergegeven in de begroting 2019-2022, die het college van Burgemeester en Wethouders vandaag presenteert. Daarnaast wordt met deze begroting de financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst verstevigd. De lokale lasten voor de inwoners stijgen nauwelijks.

Meer duurzaamheid Het college trok dit jaar al € 10 miljoen uit voor een klimaatfonds om duurzame initiatieven te stimuleren. De komende jaren wordt structureel geld gereserveerd voor duurzame maatregelen, oplopend tot € 1,25 miljoen per jaar. Zoals de warmtetransitie, waarbij we gaan overstappen op duurzame energiebronnen voor verwarming en koken. Die warmtetransitie speelt zich af in de wijken en kan dus ook niet zonder de wijken te betrekken. De komende jaren wil Arnhem in tenminste drie wijken een begin maken met alternatieven voor aardgas.

Meer werk en minder armoede Al in 2019 wordt € 2,5 miljoen vrijgemaakt voor een werkinvesteringsfonds. Dat is bedoeld om de komende 4 jaar zeker 500 Arnhemmers extra aan een baan te helpen. Daarnaast wordt in totaal € 0,65 miljoen ingezet voor het terugdringen van schulden en het verminderen van armoede, onder meer door meer mensen te laten profiteren van de GelrePas en door het ‘Vroeg eropaf’ programma om het oplopen van schulden te voorkomen. Voor het voorkomen van armoede is ook goed onderwijs nodig, soms al voordat kinderen naar school gaan. Daarom wordt € 0,9 miljoen uitgetrokken voor een programma om onderwijsachterstanden in te lopen in de peuterjaren van kinderen.

Wijkgerichte aanpak blijft De ‘Arnhemse’ wijkgerichte aanpak blijft, met zijn budgetten voor de teams leefomgeving. Samen met de wijkbewoners bekijken deze teams wat er nodig is om de leefbaarheid in de wijk te vergoten. In totaal zijn deze wijkbudgetten in 2019 € 215 miljoen. Daarnaast is er de komende 4 jaar € 1,8 miljoen beschikbaar voor wijkvoorzieningen als buurthuizen of sportclubs. Om de bereikbaarheid van het centrum voor auto’s te verbeteren wordt jaarlijks 0,7 miljoen uitgetrokken voor diverse maatregelen, zoals extra parkeerplaatsen op straat en flitsparkeren voor wie maar kort in de stad moet zijn. Arnhem wil de ‘culturele hoofdstad van het oosten’ blijven. Dat kan onder meer door te investeren in een toekomstige huisvesting van Stadstheater Arnhem, Oostpool en Introdans.