Extra geld voor Arnhemse wijken door kabinet

Extra geld voor Arnhemse wijken door kabinet

14 maart 2022 Uit Door admin

In winkelcentrum de Drieslag is de Wijkpost Veilig Malburgen geopend. 1.750 Particuliere woningen in Arnhem-Oost met een energielabel lager dan E worden gerenoveerd en verduurzaamd. Ook de woningcorporaties gaan aan de slag met het verduurzamen en toekomstbestendig maken van hun woningbezit. Het zijn slechts enkele voorbeelden uit de ‘Uitvoeringsagenda Arnhem-Oost 2022’, die het college van B&W heeft vastgesteld.

Er staat veel meer op stapel, alles gericht op het gebied Arnhem-Oost: Geitenkamp, Presikhaaf, Klarendal, Arnhemse Broek en Malburgen. Op de Geitenkamp gaan we het marktplein aanpakken. Het wordt groener, er komen goede winkels, het wordt een prettige plek om te zijn. In Presikhaaf versterken we het meidenwerk, dat erop gericht is dat meiden met een migratieachtergrond zichzelf kunnen ontwikkelen en ontplooien. In De Arnhemse Broek gaan Thialf, het Stedelijk Gymnasium en de Hugo de Groot school samenwerken om jongeren te helpen met sport, spel, natuur, cultuur en huiswerkbegeleiding. Ook Sporthal Klarendal wordt zo’n centrale plek waar jongeren kunnen sporten en leren. En in Malburgen gaan we de Nijmeegseweg compacter maken zodat we de twee delen van de wijk beter met elkaar kunnen verbinden.

Work in progress
‘We zijn intussen flink op stoom met deze “Arnhem-Oost-aanpak”. De Woondeal, die we twee jaar geleden sloten met de gemeenten in de regio, het Rijk en de provincie Gelderland, was het startpunt voor onze brede aanpak voor stadsvernieuwing. Met de Arnhem-Oost-aanpak gaan we verder, het is work in progress’, aldus wethouder Ronald Paping. ‘We willen voor een langjarige en duurzame beweging zorgen. In de wijken, mét bewoners, bedrijven, scholen en in samenwerking met maatschappelijke partners en andere overheden. Want deze beweging kan nooit van een gemeente alleen zijn. In de aanpak staan fikse ambities die reiken tot 2040. Doelen voor de lange termijn, maar vooral ook verbeteringen waar wij elke dag in de buurt mee bezig willen zijn. Dat vind je terug in deze uitvoeringsagenda.’

Achterstanden inhalen
De uitvoeringsagenda volgt uit het plan ‘Een doorbraak voor Arnhem-Oost’, dat eerder door de gemeenteraad werd aangenomen. Met deze Arnhem-Oost-aanpak willen we in de vijf wijken de negatieve spiraal van armoede, werkeloosheid, matige gezondheid en slechte woningen stoppen en achterstanden inhalen. De ambities van de Arnhem-Oost-aanpak reiken tot minstens 2040. De generatie kinderen die nu wordt geboren en opgroeit moet veel betere kansen en vooruitzichten krijgen. Alleen met een langjarige aanpak kun je achterstanden echt inlopen. Dit zijn niet alleen doelen voor de lange termijn, maar vooral iets waar wij elke dag in de buurt mee bezig willen zijn. Het zijn uitdagende ambities: Bewoners voelen zich vrij, veilig en verbonden met elkaar in hun wijk. Jongeren hebben volop kansen zich te ontwikkelen en alle inwoners die dat kunnen, zijn aan het werk of doen op een andere manier mee. Iedere bewoner kan rondkomen, en leeft gezond. Tenslotte moet iedere inwoner kunnen leven in een goede woning en in een prettige en veilige openbare ruimte.

Leefbare en veilige wijken
De Arnhem-Oost-aanpak is in Den Haag niet onopgemerkt gebleven. Er komt een coördinerend minister voor de aanpak van leefbare en veilige wijken. Arnhem krijgt van het ministerie van Binnenlandse Zaken de komende twee jaar respectievelijk € 412.000 en € 312.000 extra voor de Arnhem-Oost-aanpak. In de begroting van de gemeente is voor de uitvoering van de agenda voor 2022 en 2023 elk € 1,5 miljoen gereserveerd. Vanaf 2024 is structureel € 2 miljoen beschikbaar. Door deze middelen tevens in het zetten als cofinanciering verwachten we ook extra geld van het Rijk te krijgen voor de Arnhem-Oost aanpak.