Euregio Rijn-Waal: regionale burgemeestersbijeenkomst Duits-Nederlandse samenwerking in Duisburg

Euregio Rijn-Waal: regionale burgemeestersbijeenkomst Duits-Nederlandse samenwerking in Duisburg

3 december 2019 Uit Door admin

In 2017 hebben de burgemeesters van de zes grootste steden in de Euregio Rijn-Waal – Düsseldorf, Duisburg en Moers aan de Duitse kant en Arnhem, Nijmegen en Ede aan de Nederlandse kant – overeenstemming bereikt over het versterken van de samenwerking. Sindsdien zijn er verschillende samenwerkingsprojecten geweest, op thema’s zoals slimme logistiek, vrijwillige initiatieven voor immigranten en snelle fietsverbindingen.

Vorige week zijn de (loco) burgemeesters opnieuw bijeengekomen om de doorontwikkeling van de samenwerking te verkennen. De nadruk lag op onderwerpen die verband houden met initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Als nieuw lid van de Euregio is op uitnodiging van burgemeester Sören Link ook de loco-burgemeester van Apeldoorn vandaag aangesloten.
De zeven steden hebben afgesproken zich te gaan in zetten voor een duurzame stedelijke ontwikkeling met daarbij specifiek aandacht voor schone en duurzame mobiliteit, in het bijzonder de binnenscheepvaart. Speciale aandacht werd ook besteed aan de energietransitie aan beide zijden van de grens, biodiversiteit in het stedelijk gebied en een gezonde, groene leefomgeving.
De directeur van de stad Dusseldorf, Martin Murrack, is overtuigd van het belang van grensoverschrijdende samenwerking: “Nederland is een belangrijke handelspartner van NoordrijnWestfalen. Grensoverschrijdende samenwerking op gebieden als economie en duurzaamheid moet daarom toekomstgericht zijn”. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls vult aan: ‘Steden zijn hierbij cruciaal als motoren van de regionale economie’. Wethouder Hester Veltman van de gemeente Ede benadrukt dat innovatie in de landbouw en voedselproductie essentieel is voor de biodiversiteit, gezonde leefomgeving en emissiereductie. Het Ministerie van NRW heeft interesse in de aanpak van de Regio Foodvalley. Deze kennis deelt Regio Foodvalley graag met Duitse partners.
Het was geen toeval dat het Centrum voor brandstofceltechnologie van de universiteit van Duisburg als locatie voor de bijeenkomst werd gekozen. Samen met Nederlandse partners wordt hier onderzoek gedaan naar alternatieve aandrijfsystemen op het gebied van schonere logistiek. Sören Link is optimistisch over het effect van de intensieve grensoverschrijdende samenwerking in de regio. Burgemeester Link legt uit: “Voor de steden in de Rijn-Waalregio leveren innovaties op het gebied van slimme logistiek een waardevolle bijdrage aan de vermindering van de uitstoot in het stedelijk gebied.’’ Burgemeester Marcouch, burgemeester van Arnhem, voegt daaraan toe: “De ontwikkelingen in het regionale waterstofcluster bieden een uitgelezen kans voor onze grensregio. We kunnen samen met
Duitse en Nederlandse partners vooruitgang boeken in de bestrijding van luchtverontreiniging en CO2uitstoot. Dit geldt zowel voor vervoer over land als ook voor de binnenvaart over de rivieren Rijn en Waal.”
Burgemeester Christoph Fleischhauer uit de stad Moers kan het alleen maar eens zijn met deze beoordeling. In samenwerking met de wijk Wesel werkt de stad Moers ook aan duurzame concepten op het gebied van milieuvriendelijke aandrijftechnieken, waaronder waterstof. Een belangrijk vervoermiddel, de fiets, staat nu al in het middelpunt van de belangstelling. Een gezamenlijk ontwikkelde haalbaarheidsstudie, het “Euregionaal Fietsplan”, bevestigt dat de verbinding MoersKamp-Lintfort een groot potentieel heeft voor een snelle fietsroute. “Met het oog op de nieuwbouw van de Hogeschoolcampus in Moers en de bestaande Rijn-Waalse Hogeschool in Kamp-Lintfort is de uitbreiding van het fietspad een belangrijk project. Heel wat toekomstige leerlingen zullen deze fietsroute gebruiken”.
Aan het einde van de bijeenkomst in Duisburg heeft burgemeester Marcouch de zes burgemeesters uitgenodigd om naar Arnhem te komen voor de volgende bijeenkomst in najaar 2020.

Bijlage Foto: v.l.n.r.: Stadtdirektor Duisburg Martin Murrack, Directeur Euregio Rhein-Waal Sjaak Kamps, Loco-burgemeester & wethouder Ede Hester Veltman-Kamp, Burgemeester Arnhem Ahmed Marcouch, Burgemeester Nijmegen Hubert Bruls, Burgemeester Meurs Christoph Fleischhauer, Wethouder Düsseldorf Christian Zaum, Loco-burgemeester & wethouder Apeldoorn Nathan Stukker, Directeur Joachim Jungsbluth vom Zentrum für BrennstoffzellenTechnik ZBT in Duisburg.