Ervaringsonderzoek: Arnhemmers tevreden over begeleiding en huishoudelijke hulp

Ervaringsonderzoek: Arnhemmers tevreden over begeleiding en huishoudelijke hulp

27 maart 2021 Uit Door admin

Arnhemmers zijn erg tevreden over begeleiding en huishoudelijke hulp die zij via de Wmo ontvangen. Dat blijkt uit het meest recente inwonerservaringsonderzoek dat het college van B&W vandaag naar de raad stuurt. Dit onderzoek is een vervolg op het ervaringsonderzoek dat eerder gedaan werd naar de Wmo- en jeugdzorg. Ook daarvan waren de uitkomsten positief.

Goed contact met sociaal wijkteam
Inwoners zijn over het algemeen zeer te spreken over de toegang naar de begeleiding. Ze vinden dat het regelen soepel ging en dat zij goed op weg zijn geholpen naar de juiste begeleiding. Zo’n begeleider helpt de inwoner met zaken waar hij of zij in het dagelijks leven tegen aanloopt, zoals zelfredzaamheid, financiĆ«le zelfstandigheid of persoonlijke verzorging. Uit het onderzoek blijkt verder dat inwoners vertrouwen hebben in de kennis van de wijkcoach en hun advies vaak wordt opgevolgd. Het contact met het sociaal wijkteam verloopt soepel, blijkt uit het onderzoek, en het sociaal wijkteam en de zorgaanbieder weten elkaar te vinden als dit nodig is. Enkele inwoners gaven aan niet tevreden te zijn over de ondersteuning vanuit het wijkteam. Dit had vooral te maken met de wens voor meer hulp bij  bepaalde zaken of omdat specialistische kennis ontbrak. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een andere woning, het vinden van werk of andere ondersteuning naast de begeleiding.

Klik met begeleider is belangrijk
De begeleiding zelf waarderen de ondervraagde Arnhemmers met een 8.1. De gesprekken met de begeleider worden als fijn ervaren. Daarbij blijkt vooral de klik met de begeleider van belang. Enkele bewoners vinden dat de communicatie beter kan. Ze vinden dat er op een volwassen manier met hen moet worden gesproken en vinden dat de taken van de begeleider duidelijk kunnen worden gecommuniceerd.

Een schoon huis heeft rust
Over de huishoudelijke hulp zijn de inwoners nog iets meer tevreden. Die wordt gewaardeerd met een 8,4. En ook hier ervaart men de hulp van het sociaal wijkteam als prettig. Als de hulp is geweest ervaren zij over het algemeen een schoon huis. Dit zorgt voor rust en heeft een positief effect op de mentale gezondheid. Een punt van kritiek van een derde van de gesproken inwoners is dat, in hun beleving, de kwaliteit van de huishoudelijke hulpen wisselend is.

Twee keer een ruime acht
‘Prettig dat onze inwoners tevreden zijn over deze ondersteuning en die twee keer met een ruime acht waarderen’, vindt wethouder Wmo-zorg Roeland van der Zee. ‘Tegelijk leren we ervan, want daarvoor doen we deze onderzoeken. Bijvoorbeeld dat we de kennis van de wijkcoaches op specifieke onderwerpen kunnen vergroten en goed moeten communiceren over de ondersteuning zodat inwoners en ondersteuner dezelfde verwachtingen hebben.’

Kwalitatief onderzoek
Het ervaringsonderzoek werd uitgevoerd eind 2020. 300 Bewoners kregen een uitnodiging om mee te doen, waarvan er uiteindelijk 65 meededen aan het onderzoek. Het onderzoek zelf was een ‘kwalitatief onderzoek’. Die insteek betekent dat er geen representatieve resultaten zijn, maar dat er vooral uitgebreid kan worden ingegaan op de beleving van inwoners met begeleiding en huishoudelijke hulp. En dat geeft de gemeente de kans om het beleid of de uitvoering bij de stellen.

Afbeelding van 6581245 via Pixabay