Eerst zwerfvuil opruimen, dan pas maaien

Eerst zwerfvuil opruimen, dan pas maaien

7 december 2023 Uit Door admin

Arnhem gaat zich extra inspannen om te voorkomen dat afval in parken, bermen en groenstroken tijdens het maaien wordt verhakseld en uiteindelijk in het milieu verdwijnt. Groenbedrijven die in opdracht van de gemeente maaien, gaan daar meer op letten. Dit staat vanaf 1 januari 2024 expliciet in de onderhoudscontracten. Ook gaat de gemeente de vele vrijwilligers die zwerfafval opruimen, beter informeren over waar er wanneer er gemaaid gaat worden. Zo wil Arnhem voorkomen dat afval blijft liggen en bijvoorbeeld als microplastics in het milieu terecht komt.

Honderden vrijwilligers

Het adagium ‘eerst zwerfvuil opruimen, dan pas maaien’ gaat per 1 januari 2024 in voor Arnhem-Zuid, Arnhem-Centrum, Spijkerwartier en Arnhemse Broek. In het overig deel van Arnhem gaat het per 1 januari 2026 in, omdat op dat moment in deze stadsdelen de onderhoudscontracten vernieuwd worden. Tevens gaat gelden dat er op een duidelijke manier informatie beschikbaar komt voor de vele honderden inwoners en vrijwilligers die zwerfafval opruimen, zodat zij weten wanneer er een maaironde op stapel staat. Wethouder biodiversiteit Marco van der Wel: ‘Ik ben ontzettend trots op al die mensen die zich inzetten voor een schone stad door afval op te ruimen! Elk stuk afval in onze bossen, parken en perken is er een teveel. Ik ben blij dat we zo weer een stap zetten naar een schonere stad én een beter milieu.’

Steeds meer ecologisch maaien

Momenteel wordt zo’n 60 procent van het grasland van de gemeente ecologisch gemaaid. Van der Wel: ‘Dat percentage willen we komende tijd verder verhogen naar 70 procent. Dat is goed voor insecten zoals bijen en vlinders, en uiteindelijk voor het hele ecosysteem. We willen zoveel mogelijk groen en al het leven daarin met elkaar verbinden.’ Ecologisch maaien houdt onder meer in dat de maaihoogte minimaal 12 centimeter is en het maaisel ook enkele dagen blijft liggen voordat het wordt opgeruimd. ‘Dat is beter voor de bodem omdat die meer water kan vasthouden en minder snel uitdroogt en beter voor de natuur omdat het zorgt voor meer soorten bloemen en insecten.’

Waar mogelijk wordt de eerste maaironde van gazons – meestal in de maand april of mei – overgeslagen, zodat er volop paardenbloemen, madeliefjes en zachte ooievaarsbekjes kunnen groeien. Zo bieden deze gazons ook voedsel voor bijen en andere bestuivers. Kruidenrijke graslanden worden één, twee of drie keer per jaar gemaaid, waarbij we bij een maaironde altijd een kwart van het grasveld niet maaien. Zo blijft er altijd voldoende dekking en voedsel voor insecten aanwezig.

Maai mei niet

Op plekken die intensief worden gebruikt, zoals speeltuintjes, voetbalveldjes, ligweiden, hondenuitlaatplekken en evenementenlocaties wordt het gras korter gehouden. Ook waar het veiliger is voor verkeer wordt vaker, minimaal zes keer per jaar. Zo blijft de vegetatie laag voor het zicht van de weggebruikers.

In 2024 gaat de gemeente samen met lokale groene partijen de landelijke campagne ‘Maai mei niet’ ondersteunen. ‘Maai mei niet’ heeft als doelstelling om inwoners te verleiden hun gazon wat minder vaak te maaien, zodat kruiden tot bloei komen en bestuivers als bijen en vlinders aan voedsel te helpen.

Foto’s: gemeente Arnhem.