Dieselauto’s ouder dan 2004 weg uit Arnhemse binnenstad

Dieselauto’s ouder dan 2004 weg uit Arnhemse binnenstad

25 oktober 2017 Uit Door admin

Arnhem – Diesel-personenauto’s van vóór 2004 zijn uiterlijk vanaf 1 januari 2019 niet meer toegestaan in de milieuzone in de Arnhemse binnenstad. Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten.

“De lucht in de binnenstad is te vies”, verklaart wethouder mobiliteit Geert Ritsema. “Bewoners van de binnenstad leven gemiddeld meer dan een jaar korter door de slechte lucht. We moeten nú onze verantwoordelijkheid nemen en nú handelen.”
Het gaat om personenauto’s op diesel, met een ‘datum eerste toelating’ van voor 2004. Naar schatting gaat het om 800 wagens, en leidt de maatregel tot een verlaging van 17,5 procent van de uitstoot van roetdeeltjes en 10 procent van de uitstoot van fijnstof. Het college heeft voor het uitbreiden van de milieuzone € 526.000,- gereserveerd voor de invoering en € 60.000,- per jaar voor het beheer ervan. Behalve de uitbreiding van de milieuzone, zet het college in op een emissievrij openbaar vervoer vanaf 2023.

Binnenstad betrekken bij schonere lucht
Eind september konden bewoners van de binnenstad zich uitspreken over de luchtkwaliteit in de stad, op een bewonersavond in Rozet. Veel bewoners spraken hun zorgen uit over de luchtkwaliteit, benoemden diverse knelpunten en deden vele suggesties voor oplossingen. Ritsema: ‘Ik ben blij met de betrokkenheid van de aanwezigen, en ook aangenaam verrast door de vele suggesties die ik heb gehoord. Bewoners willen zelf óók maatregelen voor een betere lucht.’

Extra maatregelen zijn hard nodig
Luchtvervuiling is, vooral in de steden, een belangrijke oorzaak van vroegtijdig overlijden. Roet, fijnstof en stikstofoxiden kunnen leiden tot bijvoorbeeld long-, hart en vaataandoeningen en longkanker. Uit een recent onderzoek van de GGD blijkt dat de luchtvervuiling in heel Gelderland weliswaar is afgenomen, maar dat de luchtkwaliteit in de binnensteden slecht is. Inwoners in de binnenstad roken feitelijk zes sigaretten per dag mee. In juli 2017 bleek daarnaast uit de Monitoringtool van de Rijksoverheid dat in het centrum van Arnhem de Europese norm voor de uitstoot van stikstofoxiden op diverse plekken aan de Eusebiusbuitensingel en Velperbuitensingel wordt overschreden.

Schadelijke uitstoot moet met 10 procent omlaag
In 2015 besloot de gemeenteraad in het meerjarenprogramma ‘New Energy Made in Arnhem’ de uitstoot van roet en stikstofoxiden in 2020 in de hele stad met 10 procent terug te dringen. “Maatregelen voor een schonere lucht zijn dus hard nodig. We voelen ons bovendien gesterkt door de recente uitspraak van de rechter, dat de overheid aan zet is bij het verder terugdringen van de uitstoot van schadelijke gassen en fijnstof”, aldus wethouder mobiliteit Geert Ritsema. De maatregelen moeten niet alleen effect hebben op de centrumring. Het is nadrukkelijk de bedoeling om de lucht in de hele stad te verbeteren.