De Koepel staat te koop

De Koepel staat te koop

11 oktober 2017 Uit Door admin

Arnhem – Het terrein waarop het koepelgevangeniscomplex staat, gaat veranderen. De koepelgevangenis ’De Berg’ ligt in de aantrekkelijke woonwijk ‘Lombok’ in de nabijheid van het NS-station Arnhem Centraal en vlakbij de Utrechtseweg, de uitvalsweg naar het westen. Het terrein heeft een omvang van ruim 2 hectare.

De gemeente Arnhem heeft, samen met het Rijksvastgoedbedrijf, een Nota van Uitgangspunten opgesteld voor de herontwikkeling voor dit terrein. Het College van Burgemeester & Wethouders heeft de nota afgelopen juli 2017 vastgesteld en deze zal leidend zijn bij de benodigde Wro-procedures. De beoogde functieverandering vraagt om een herziening van het vigerende bestemmingsplan. De gemeente zal zich inspannen om de procedures tijdig te doorlopen en te begeleiden, rekeninghoudend met haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid. De Nota van Uitgangspunten biedt ruimte voor nieuwe functies, gedeeltelijke sloop, vervangende nieuwbouw en transformatie, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de kernwaarden van de monumentale status. Enige verdichting van de bebouwing wordt niet uitgesloten.

Koepelcomplex
‘De Berg’ is de eerste van de drie koepelgevangenissen in Nederland en is typologisch uniek, ook internationaal gezien. Door zijn markante vorm en omvang is het complex al van grote afstand zichtbaar. Het complex bestaat uit verschillende gebouwen De originele bouw dateert uit de periode 1882-1886 en de nieuwbouw en restauratie van de oudbouw van rond de eeuwwisseling. Het huidige bruto vloeroppervlak bedraagt ca. 17.000 m2 waarvan ongeveer 7.000 m2 nieuwbouw uit 2005. Het koepelcomplex is beschermd als gemeente- en rijksmonument. De grond en alle opstallen zijn in vol eigendom van het Rijk. Het complex wordt door het Rijksvastgoedbedrijf leeg opgeleverd.

Verkoopproces
Het Rijksvastgoedbedrijf biedt het gehele terrein inclusief alle gebouwen in één keer te koop aan. De verkoop vindt plaats bij openbare inschrijving met een voorselectie. Er is sprake van een voorselectie waarbij onder andere aan de hand van een aantal referentieprojecten ervaring moet worden aangetoond met vergelijkbare projecten. Het gaat om bewezen ervaring met het ontwerpen, (her)ontwikkelen, bouwen of financieren van projecten van minimaal 2.000 m2 bvo. Na de (beperkte) voorselectie krijgen partijen de uitnodiging een bod uit te brengen.

De voorselectie sluit op 7 december 2017 om 11.00 uur.

De Staat biedt de mogelijkheid een bieding onder voorwaarden in te dienen. Er kan zowel een onvoorwaardelijke als voorwaardelijke bieding worden uitgebracht Alleen voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke ordeningsaspecten met betrekking tot het object zijn toegestaan. Bij een voorwaardelijke bieding is het indienen van een Visie over de herontwikkeling van de koepelgevangenis verplicht. Bij een onvoorwaardelijke bieding mag een Visie worden ingediend.

Het Rijksvastgoedbedrijf beoogt een verkoop waarbij de gegadigde met een bieding komt die zoveel mogelijk past binnen de Nota van Uitgangspunten en resulteert in de meest aanvaardbare bieding.

Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en -voorwaarden vindt u in het biedboek. Deze kunt u digitaal bestellen voor € 75,00 op www.biedboek.nl.

Planning verkoopproces
• 9 oktober 2017: start openbare inschrijving
• 7 december 2017: inleveren aanmeldingsformulier
• 22 december 2017: voorselectie en start biedingsfase
• 15 maart 2018: uitbrengen bieding (bieding en/of Visie)
• 10 mei 2018 (in beginsel): gunning

Bezoek de interactieve webpagina van de koepelgevangenis ‘De Berg’. U vindt hier in tekst en beeld een overzicht van de gebouwen op het terrein. Ook treft u impressies aan van toekomstige mogelijkheden voor het koepelcomplex.

Vragen kunt u schriftelijk stellen via biedboek@rijksoverheid.nl
Klik hier voor meer info