CPO-buurtje Witte Wilgen in de verkoop

CPO-buurtje Witte Wilgen in de verkoop

19 februari 2021 Uit Door admin

Op 1 april gaat een perceel voor het nieuwe Schuytgraafse buurtje ‘De Witte Wilgen’ in de
verkoop. Het is de bedoeling dat in deze buurt huizen via Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO) worden gebouwd. Bij CPO vormt een groep mensen een collectief
aan wie de gemeente de grond verkoopt. Bij het ontwerp en de bouw van de woningen treedt
de groep gezamenlijk op als opdrachtgever voor de architect, de aannemer en de bouwer. Op
het perceel dat de gemeente verkoopt is plek voor zeven woningen.

Openbare inschrijving
De verkoop van het perceel gaat via een openbare inschrijving. De gemeente vraagt daarbij
CPOgroepen hun idee√ęn in het kort uit te werken en hun visie te geven op hun plan voor deze specifieke
locatie. De plannen worden op diverse onderdelen beoordeeld, zoals het ontwerp en de aandacht
voor collectieve voorzieningen in het plan. Ook wordt er aan het collectief gevraagd na te denken over
hoe zij de plannen gaan financieren. Tenslotte is natuurinclusief bouwen een voorwaarde. Dat
betekent dat het leefgebied van insecten en vogels niet bruut doorbroken wordt door woningen, maar
dat er in de buurt volop plek wordt gereserveerd voor deze dieren. Bijvoorbeeld door voldoende
struikgewas voor insecten, bijen en vlinders. En door voldoende nestgelegenheden te maken voor
dieren die nu ook al in het gebied leven. Uiteindelijk wordt er één groep gekozen die de plannen mag
gaan realiseren.

 

Zelf bepalen
De Witte Wilgen ligt in het noordelijkste puntje van Schuytgraaf, tegen de Achterstraat aan.
Hoe de zeven kavels worden ingedeeld en hoe groot ze worden is aan het collectief. Zij bepalen
samen waar de woningen precies gebouwd worden, waar de auto’s en fietsen geparkeerd worden en
welke gemeenschappelijke voorzieningen – zoals een gezamenlijke tuin of berging – er komen.

Website online
Deze week is de website met meer informatie online. Op www.vastgoedplein.nl/dewittewilgen
staat hoe de inschrijving in zijn werk zal gaan. Het is de bedoeling dat er nog voor de zomer een
reserveringsovereenkomst gesloten wordt. Het collectief gaat vervolgens aan de slag met plannen.
Zodra de gemeente die goed heeft gekeurd, wordt het perceel verkocht en kan de bouw van start. Het
buurtje zal dan naar verwachting in 2023 klaar zijn.

 

 

 

.