Controle op bedrijventerrein IJsseloord 1 in de strijd tegen ondermijning en criminaliteit

Controle op bedrijventerrein IJsseloord 1 in de strijd tegen ondermijning en criminaliteit

23 september 2021 Uit Door admin

Vandaag vond er op het Arnhemse bedrijventerrein IJsseloord 1 een actie tegen criminaliteit en ondermijning plaats. Een interventieteam ging tijdens deze controledag langs bij verschillende ondernemers. Naast het handhaven en controleren van de veiligheid, had de actie ook als doel om preventief met ondernemers in gesprek te gaan. 

Burgemeester Ahmed Marcouch: ā€˜Voor een vitaal bedrijventerrein is veiligheid van onmisbare waarde. In Arnhem gaan we voor een klimaat waar ondernemers eerlijk, veilig en toekomstbestending kunnen ondernemen. Wij kunnen het niet toelaten dat de eerlijke Arnhemse ondernemer zich, bewust dan wel onbewust, laat mee sleuren naar de onderwereld, met alle gevolgen van dien. Intimidatie, fout geld, bedreigingen en chantage zijn de prijs die hij die zich inlaat met criminele kringen betaalt. Bovendien vormt deze kleine, onverstandige groep een gevaar voor de veiligheid van de grote groep ondernemers die zijn boterham wel op een eerlijke wijze verdient. Beste ondernemer: ook uw inzet is van belang. Hoort, ziet of ervaart u iets dat niet pluis is? Meld dit dan!’

Preventief
De actie is een onderdeel van een langere reeks controles. Tijdens controles in het verleden zijn zowel kleine als grote overtredingen geconstateerd. Misstanden, normvervaging, verloedering en afwezigheid vormen op bedrijventerreinen een voedingsbron voor de georganiseerde criminaliteit. Controles zoals die van afgelopen donderdag helpen dit tegengaan. Het interventieteam ging daarnaast ook met ondernemers in gesprek, want zij zijn van groot belang als het gaat om de veiligheid op onze bedrijventerreinen.

Interventieteam
Het Interventieteam bestaat uit de Politie, Openbaar Ministerie, RIEC Oost-Nederland en gemeente Arnhem. De controle afgelopen donderdag is opgezet in samenwerking met Theseus. Theseus is een project dat zicht inzet voor inzicht en toezicht op Gelderse bedrijventerreinen, gefinancierd door provincie Gelderland. Aan de controle afgelopen donderdag werkten ook de Omgevingsdienst Arnhem (ODRA), politie, handhaving, Douane, brandweer en sociale recherche mee.

Melden helpt
Ondernemers en inwoners kunnen helpen om ondermijning op bedrijventerreinen, maar ook in uw eigen wijk, tegen te gaan. Ziet of hoort u iets verdachts? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt ook anoniem een melding maken bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 ā€“ 7000.