College wil nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren in Schuytgraaf

15 juli 2023 Uit Door admin

Ook nieuwe invulling jongerenwerk in Elderveld, Schuytgraaf, Elden en De Laar en tijdelijke ontmoetingsplek gerealiseerd

Bij sportpark Schuytgraaf komt een nieuwe ruimte waar jongeren uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten en waar ze kunnen deelnemen aan diverse activiteiten. Dat stelt het college van B&W voor aan de raad. Deze nieuwe ontmoetingsplek past naadloos in de nieuwe invulling van het jongerenwerk in Elderveld, Elden, De Laar en Schuytgraaf, waarover de raad recent geïnformeerd is. Eerder al werd die nieuwe aanpak op de Geitenkamp en in Presikhaaf ingezet.

Jongeren uit de wijk betrekken

Wethouder jeugdbeleid Nermina Kundić: ‘De jongeren in Schuytgraaf en de wijken eromheen zoals Elderveld, snakken al lang naar een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en samen leuke dingen kunnen doen. Dat kan straks op deze plek. De jongeren uit de wijk waren al betrokken bij de eerste ideeën voor deze ontmoetingsplek. Als het gebouw straks geplaatst wordt, betrekken we hen ook weer bij de inrichting, zodat het echt een fijne plek voor ze wordt waar ze zich thuis voelen.’ De ontmoetingsplek bestaat uit ‘semipermanente’ units die in ieder geval 10 jaar kunnen blijven staan.

Nieuwe invulling jongerenwerk

Een nieuwe ontmoetingsplek in Schuytgraaf past in een nieuwe, intensievere invulling van het jongerenwerk. In Schuytgraaf, maar ook in Elderveld, Elden en De Laar gaat de gemeente aan de slag met Youth for Christ (YFC), PowerPlug en AM Support. YFC richt zich voornamelijk op meisjes en jongeren van 10 tot 18 jaar met een lichte ondersteuningsbehoefte, PowerPlug vooral op tieners en jongeren vanaf 12 jaar met middelzware ondersteuningsbehoeften, en AM Support vooral op een zwaardere doelgroep vanaf 12 jaar.

‘Meer dan een hangplek’

Wethouder jongerenwerk Mark Lauriks: ‘Drie organisaties die deze wijken en hun jongeren goed kennen gaan nu aan de slag om jonge mensen te helpen bij het vormen van een sterke persoonlijkheid. Dat is veel meer dan zorgen voor een hangplek. Dit is een ontmoetingsplek en een aanpak op straat waarbij aandacht is voor wat er speelt in het leven van kinderen en jongeren en het bieden van een goed voorbeeld en perspectief. YFC, PowerPlug en AM Support hebben daar allemaal hun eigen expertise in en die combinatie is precies wat Elderveld, Schuytgraaf, Elden en De Laar nodig hebben.’

Veilige en stimulerende omgeving

In samenwerking met het jongerenwerk van YFC wordt nu al voor een tijdelijke mobiele ontmoetingsplek in Schuytgraaf gezorgd, samen met een gevarieerde en aantrekkelijke programmering. Het doel is om jongeren een veilige en stimulerende omgeving te bieden waar ze hun vrije tijd op een positieve manier kunnen doorbrengen. Het is een laagdrempelige plek waar jongeren samen kunnen komen, zich kunnen ontspannen, hun talenten kunnen ontdekken en zich kunnen ontwikkelen op verschillende gebieden.

Zomerprogramma

Bij de nieuwe invulling van het jongerenwerk hoort ook een speciaal zomerprogramma met activiteiten voor jeugd. Dit zomerprogramma is specifiek ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften en interesses van de jeugd. Voor jongeren tot 14 jaar wordt er een vast programma aangeboden, waarbij activiteiten worden georganiseerd die aansluiten bij hun leeftijd en interesse, zoals diverse sport- en spelactiviteiten, lasergamen, kickboksen en BMX-workshops. Het doel is om kinderen en tieners op een leuke en zinvolle manier bezig te houden tijdens de zomermaanden en tegelijkertijd een positieve invloed op hun persoonlijke groei en ontwikkeling te hebben.

Voor jongeren vanaf 14 jaar wordt er een ander benadering gehanteerd. Er zijn verschillende activiteiten bedacht, zoals voetbaltoernooien, skatebaansessies en graffitiworkshops, maar het accent ligt vooral op het zoeken van contact en het inzetten van een vraaggericht programma. Het jongerenwerk zal actief contact zoeken met deze groep jongeren, individueel of in kleine groepen, om te achterhalen wat zij graag willen doen en welke ondersteuning zij nodig hebben.