College neemt inclusie-agenda VN-Verdrag Handicap in ontvangst

College neemt inclusie-agenda VN-Verdrag Handicap in ontvangst

27 januari 2022 Uit Door admin

Woningen die voor iedereen toegankelijk zijn gebouwd, inclusieve buurten, speeltuinen, sportverenigingen en scholen waar kinderen met en zonder beperking samen opgroeien. Duurzame banen met een eerlijke beloning en toegankelijke werkplekken: dit zijn enkele voorbeelden van de ambities uit de inclusie-agenda VN-Verdrag Handicap die met en door inwoners en organisaties uit de stad is gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders nam de agenda – die al eerder in een online bijeenkomst werd gepresenteerd – vandaag in ontvangst. De komende maanden worden gebruikt voor het maken van een concreet uitvoeringsplan, waarin de punten staan die het college gaat aanpakken.

Eén op de acht Nederlanders heeft te maken met een beperking of een chronische ziekte. Arnhem wil een inclusieve stad zijn waarin ook deze inwoners volwaardig, gelijkwaardig en zelfstandig kunnen meedoen. Arnhem heeft dan ook als één van de koplopergemeenten in 2018 het Manifest ‘Iedereen doet mee!’ ondertekend. De koplopergemeenten droegen daarmee uit actief werk te maken van het VN-verdrag Handicap. Om de doelstellingen van dit verdrag te realiseren, is in opdracht van de gemeente samen met de stad een Arnhemse inclusie-agenda opgesteld. De agenda benoemt knelpunten en belemmeringen, maar ook mooie voorbeelden en concrete actiepunten, op vier thema’s: wonen en buurt, ondersteuning, werk en inkomen en onderwijs. Daarnaast is een apart hoofdstuk opgenomen over toegankelijkheid; een randvoorwaarde voor een inclusieve stad. Deze agenda geeft een extra impuls aan wat er al gebeurt in Arnhem op het gebied van toegankelijkheid.

Betrokkenheid en inspiratie
Wethouder Inclusie Martien Louwers: ‘De verhalen van mensen uit de stad zijn inspirerend, en soms ook confronterend. Want als je met een beperking volop wilt meedoen in de maatschappij dan gaat dat zeker  niet vanzelf. We hebben nog veel te toen. Daarom is het zo belangrijk om in gesprek te blijven en ben ik blij met de goede samenwerking met de Arnhemse belangenorganisaties. Speciale waardering heb ik voor Signe (7), die een rolstoel gebruikt. Zo dapper hoe zij haar ervaringen durfde te delen tijdens de onlinepresentatie van de agenda. Haar verhaal is als voorwoord in de agenda opgenomen”.

Toegankelijkheid voor iedereen, vanzelfsprekend
In een reactie laat voorzitter Marjolein van den Broek van het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg) weten: “Belangrijk dat er nu een Arnhemse inclusie-agenda is en dat deze tot stand is gekomen met de signalen uit de stad. Dit is het begin om te zorgen dat inclusie en toegankelijkheid voor iedereen vanzelfsprekend wordt. Wij kijken uit naar de plannen van de gemeente waardoor iedereen, dus ook mensen met een beperking en chronische ziekte, nu en in de toekomst een actief, volwaardig en gelijkwaardig leven kunnen leiden.”

Bianca Hierck (Bijzonder in Arnhem) is het daar volmondig mee eens en vult aan: “Deze agenda is een belangrijke eerste stap om onze stad inclusiever te maken. Zodat alle Arnhemse kinderen en jongeren samen kunnen spelen, sporten, leren, ervaren en opgroeien. En dat, als zij volwassen worden, ze in een samenleving leven waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen gelijke kansen en rechten heeft.”

Agenda van de stad
Geheel in lijn met de filosofie van het VN-verdrag – “niet over ons, zonder ons” – zijn gesprekken gevoerd met Arnhemmers met een beperking of chronische ziekte, belangenorganisaties Apcg en Bijzonder in Arnhem en professionals op verschillende leefgebieden. Daarmee is het een echte agenda ván de stad geworden. Als rode draad lopen bewustwording en kennis door de agenda. Met de gesprekken die ten grondslag liggen aan de agenda is daar een mooi en waardevol begin mee gemaakt.