Coehoorn groeit uit tot creatieve wijk

Coehoorn groeit uit tot creatieve wijk

13 december 2018 Uit Door admin

Arnhem – Het vijf jaar geleden gestarte experiment om van Coehoorn een broedplaats van talent te maken wordt structureel. Creatieve ondernemers krijgen hier volop kans voor kruisbestuiving met andere ondernemers en om door te groeien. Daarnaast komen er woningen en als kers op de taart: een prachtig park als hart van het gebied. Dat staat in de ‘Gebiedsvisie Coehoorn Creatieve Wijk’, die het college van Burgemeester en Wethouders heeft vastgesteld.

Groeispurten Coehoorn Centraal ontstond vijf jaar geleden als een tijdelijk initiatief. De bedoeling was om onderdak te bieden aan ondernemers in de creatieve sector. De beherende stichting huurt er panden van de gemeente, de ondernemers zitten er als onderhuurder. Een aantal van deze kleine ondernemers hebben flinke groeispurten gemaakt, en zijn nu zelf vaak ook werkgever. Deze plannen maken mogelijk dat zij verder kunnen groeien en inspiratiebron kunnen zijn voor nieuwe startende ondernemers. Want het is de bedoeling dat het gebied nog meer ruimte geeft aan ondernemers in de creatieve sector.

Inspirerende omgeving Paul de Bruijn van Coehoorn Centraal: ‘Met vaststelling van de gebiedsvisie is een belangrijke stap gezet naar een nieuwe toekomst van Coehoorn als aantrekkelijke en creatieve wijk voor werken en wonen.’ ‘Wat vijf jaar geleden ontstond als een mooi experiment, is inmiddels uitgegroeid tot een niet weg te denken en uniek deel van Arnhem’, vindt wethouder Roeland van der Zee. ‘Een inspirerende omgeving die een vaste plek in Arnhem heeft verworven. Pure culturele rijkdom. Daar zijn we als stad trots op. Met deze plannen blijft dat behouden voor Arnhem.’

Minder hittestress De Stichting Coehoorn Centraal en de ondernemers worden in de plannen eigenaar van drie bestaande gebouwen. Twee andere gebouwen worden getransformeerd naar een combinatie van wonen en werken. Tussen het huidige park en het Nieuwe Plein komt een nieuw gebouw, met een mengeling van wonen, werken en gemeenschappelijke ruimtes op de begane grond. Er komen circa 70 woningen bij, waarvan ongeveer een derde sociale huurwoningen zijn. Een deel van de woningen wordt gebouwd in ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ (CPO). Bij deze vorm van woningbouw hebben de toekomstige samenwerkende bewoners volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen.

Park als ontmoetingsplaats Centraal in het gebied blijft het publiek toegankelijke park, dat een meer prominente plaats in het gebied krijgt als verbindend element tussen de gebouwen en de bestaande wijk. Het park wordt een ontmoetingsplaats voor bezoekers en mensen die in de wijk wonen of werken. Het wordt zo aangelegd dat er veel biodiversiteit ontstaat, het veel hemelwater kan opvangen en de hittestress vermindert. Het park wordt samen met omwonenden en ondernemers uit Coehoorn ontworpen. De plannen worden later nog voorgelegd aan de gemeenteraad.

foto: Google maps