Burgemeesters Euregio naar Arnhem voor tempo en slagkracht energietransitie

Burgemeesters Euregio naar Arnhem voor tempo en slagkracht energietransitie

6 maart 2023 Uit Door admin

De burgemeesters van Düsseldorf, Duisburg, Moers, Arnhem, Ede en Nijmegen met de loco-burgemeester van Apeldoorn hebben hun afspraken opnieuw bevestigd in hun Memorandum of Understand (MoU). Tempo maken voor de klimaat- en energietransitie wordt deze tijd het belangrijkste doel voor samenwerking van de zeven 100.000+ steden in de Duits-Nederlandse Euregio Rijn-Waal. 

Het geactualiseerde MoU (2017) is voor het eerst ook door de gemeente Apeldoorn ondertekend, bij het bezoek aan Industriepark Kleefse Waard in Arnhem, waar duurzame ondernemers zich specialiseren in nieuwe technologie voor schone energie. De burgemeesters hebben hun inzet voor klimaatneutrale wijken met elkaar doorgenomen, de gevolgen van de hoge energiekosten voor hun burgers, met de kansen voor duurzame mobiliteit en brede welvaart die innovaties voor milieuvriendelijke energie met zich meebrengen. Samenwerking door de voorhoede verhoogt de slagkracht, constateren zij.  

Waterstof 

De burgemeesters, voor het eerst bijeen sinds de coronapandemie, oriënteerden zich bij de onderneming Nedstack op deze meerwaarde van de Duits-Nederlandse samenwerking. Hier is veel belangstelling voor van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden, bleek deze maand toen rond de tachtig Nederlandse en Duitse naburige organisaties nader kennis maakten in Duisburg. Nedstack uit Arnhem tekende bij die gelegenheid met Zentrum für BrennstoffzellenTechnik GmbH (ZBT) voor gezamenlijke productie van brandstofcellen, op waterstof met een zwaar vermogen. Alles draait nu om de vraag hoe snel de brandstofcellen beschikbaar kunnen zijn tegen acceptabele kosten, bevestigen Nedstack en ZBT, die intussen vijf jaar kennis en kunde uitwisselen. 

Europees geld  

De Duits-Nederlandse plannen worden deels bekostigd met het Europees financieringsprogramma INTERREG VI voor de Duits-Nederlandse plannen. Als platform dat de zeven 100.000+ gemeenten vijf jaar geleden met elkaar vormden, helpen zij andere gemeenten uit de Euregio Rijn-Waal hun plannen in te dienen, samen met onder meer het midden- en kleinbedrijf (MKB), de onderwijsinstellingen en bewonersgroepen die grensoverschrijdend innoveren. In de gefinancierde plannen trekken Duitse en Nederlandse bedrijven van begin tot einde samen op, zo luidt één van de voorwaarden van INTERREG. 

Bewoners 

Gastheer burgemeester Ahmed Marcouch (Arnhem): ‘Voor onze energie is de transitie met snelheid en slagkracht nu heel belangrijk. Dat bereiken wij door concentratie, als de bedrijven, onderzoekers en bestuurders elkaar snel en gericht weten te vinden.: ‘Het helpt dat Arnhem zo enorm sterk is in energie, van oudsher al met TenneT en Kema. Het gaat mij erom dat wij als Nederlandse en Duitse Steden verbonden door Rijn en Waal samen aan onze regio kunnen geven wat bijna vijf miljoen Nederlandse en Duitse bewoners nodig hebben voor een gezond, actief en gelukkig leven’.  

Euregio Rijn-Waal

Het platform van 100.000+ gemeenten werkt vanuit een actueel memorandum of understanding (2023), met acht thema’s die aansluiten bij de zogenoemde Strategische Agenda 2025+ Euregio Rijn-Waal. Zo doende gaat het behalve om energiestransitie en klimaatneutrale doelen ook om vernieuwde mobiliteit, veiligheid, toerisme, biodiversiteit, gezondheid en Agro-food. 

De Euregio Rijn-Waal is een samenwerkingsverband van ruim vijftig Duitse en Nederlandse gemeenten, regionale overheden en instanties als de Industrie- und Handelskammer. Allen zijn actief voor de Nederland-Duitse grensregio rond de benedenlopen van Rijn, Maas en Waal. Gezamenlijk taak is barrières slechten en contacten tot leven brengen. Hoofdkantoor van de Euregio Rijn-Waal is Huis Schmithausen in Kleef. 

foto: Rinus Baak