Burgemeester Ahmed Marcouch roept landsbestuurders op

Burgemeester Ahmed Marcouch roept landsbestuurders op

13 januari 2023 Uit Door admin

‘Wij hebben bestaanszekerheid nodig; niet toeslagen maar normale inkomens voor normaal werk maken ons solidair’ 

Burgemeester Ahmed Marcouch vergeleek tijdens de nieuwjaarsreceptie in de volle Eusebiuskerk zijn stadgenoten met de herstelde toren: ‘na alle schade fier overeind’ hield hij zijn gehoor van negenhonderd mensen voor. Hij beschreef hoe jonge Arnhemmers op zichzelf zijn teruggeworpen toen de scholen sloten en hoe ouders bang werden van de oorlog in Oekraïne: ‘mensen schieten mij aan op straat met de vraag waar in Arnhem de bunkers zijn, mochten zij moeten vluchten’.   

Als de overheid niet genoeg woningen organiseert, krijgen de bewoners ruzie over de tekorten constateert de burgemeester, die de Arnhemmers liever solidair schouder aan schouder ziet dan vechtend bij schaarste. Marcouch: ‘Laten wij ons terdege realiseren dat het de bestaansonzekerheid is die egoïsme, onderling nijd, racisme en discriminatie veroorzaakt.’, zegt hij verwijzend naar de campagne van de Rijksoverheid met Marieke die een woning krijgt en Samira niet.   

Solidariteit  
Tegenover de onderlinge concurrentie zet hij sociale zekerheid en tegenover polarisatie saamhorigheid, zegt hij in een zaal vol bestuurders, ondernemers, jongerenwerkers en andere beroepskrachten: ‘Laten wij van 2023 het jaar van de solidariteit maken’. Solidariteit wordt de nieuwe generatie burgers vanaf de eerste dag, van uur tot uur, aangeleerd via de opvoeding in de pedagogische wijk; om te beginnen in de verwaarloosde wijken van Arnhem-Oost, met ouders, docenten, jongerenwerkers, straatcoaches, wijkagenten en andere opvoeders thuis, op school en op straat.    

Normaal verdienen  
Maar dat lukt niet met toeslagen, kinderen groot brengen tot eerlijke gelukkige burgers lukt alleen als het landsbestuur vaste grond onder de voeten biedt in de vorm van praktische bestaanszekerheid, bepleit Marcouch in de Eusebiuskerk. Opdat normale mensen met normaal werk ook normaal kunnen leven van wat zij verdienen. ‘Beste bestuurders van Nederland, kom op; de eerste uitdaging van 2023 ligt voor uw voeten in het landsbestuur’, besluit hij voor Phion, Orkest van Gelderland en Overijssel, het concert de walsen van Johan Strauss start en de tweedejaars dansleerlingen van het roc Rijn IJssel College afsluiten met ‘Urban Arnhem’.   

Ahmed Marcouch met deelnemers jongerencentrum Presikhaaf University, actief bij de pedagogische wijk.