Bouw bedrijfsruimtes voor creatieve ondernemers en sociale huurwoningen in Coehoorn bijna van start. Mogelijk resten van zeventiende-eeuws ravelijn onder Coehoorn

Bouw bedrijfsruimtes voor creatieve ondernemers en sociale huurwoningen in Coehoorn bijna van start. Mogelijk resten van zeventiende-eeuws ravelijn onder Coehoorn

15 november 2021 Uit Door admin

Aan de rand van het Coehoornpark staat Did Vastgoedontwikkeling klaar voor de bouw van 24 sociale appartementen en bedrijfsruimtes voor creatieve ondernemers. Vlak naast de plek waar de Vereniging Cohousing Arnhem een appartementengebouw ontwikkelt. Maar eerst gaan archeologen de komende maanden op zoek naar resten van de historische stadswal van Arnhem. Precies op deze plek lag ooit een ‘ravelijn’ van de Arnhemse stadswal. Ook verwachten de onderzoekers resten van bebouwing vanaf de zestiende eeuw tegen te komen. De verwachting is dat Did Vastgoedontwikkeling in het voorjaar van 2022 aan de slag kan met de bouw.

Verdedigingswerken ontmanteld voor stadsuitbreiding
Het zestiende-eeuwse Arnhem kende typisch Hollandse verdedigingswerken: ommuurd, een gracht met daar omheen een aarden wal. In de gracht lagen vaak drie- tot vijfkantige versterkte eilanden als vooruitgeschoven post waar schutters de vijand konden bestoken: een ravelijn. Zoals in zoveel steden werden ook in Arnhem in de negentiende eeuw de verdedigingswerken ontmanteld zodat de stad kon uitbreiden. In Arnhem lagen de verdedigingswerken op de plek waar nu het Nieuwe Plein en de Singels zijn.

Vaste plek voor creativiteit
‘Goed dat de bouw nu bijna van start kan, een belangrijke stap in de ontwikkeling van Coehoorn. Het past ook heel goed in de gebiedsvisie die de raad heeft vastgesteld’, vindt wethouder Roeland van der Zee. ‘Wat ooit begon als een kleinschalig initiatief krijgt nu een vaste plek in onze stad.ā€™ Het archeologisch onderzoek is een bonus. ‘In Arnhem is maar beperkt iets terug te vinden dat je kunt koppelen aan de tijd dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden streed tegen de Spaanse overheersing. Daarbij lag Arnhem vaak in de frontlinie. Het zou mooi zijn als we iets terug vinden dat ons wat meer leert over Arnhem in die tijd.’

Een unieke plek
Het idee voor een appartementengebouw met daaronder bedrijfsruimtes voor creatieve ondernemers komt van de Stichting Coehoorn Centraal. Did Vastgoedontwikkeling realiseert het plan. Directeur Galtjo van Zutphen: ‘We zijn overtuigd van deze ontwikkeling, op een unieke plek in de stad. We geven de visie van de Stichting Coehoorn Centraal hiermee graag vorm en inhoud. De samenwerking met de gemeente verloopt tijdens dit proces uitstekend.’

Park tijdelijk afgesloten
De creatieve bedrijfsruimtes en sociale huurwoningen worden naar verwachting in 2023 opgeleverd. Omdat in dezelfde periode ook de bouw van het appartementengebouw van de Vereniging Cohousing Arnhem gaande is, wordt het Coehoornpark afgesloten en als bouwplaats ingericht. De bomen die blijven staan worden beschermd tegen de bouwactiviteiten. Als na circa anderhalf jaar de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het park opnieuw ingericht en heropend.