Biodiversiteit bloeit: geen gif, wel bloemen en dieren

Biodiversiteit bloeit: geen gif, wel bloemen en dieren

4 december 2023 Uit Door admin

Arnhem gaat 20 hectare landbouwgrond natuurinclusief beheren

20 Hectare landbouwgrond in de parken Zypendaal en Gulden Bodem komt weer in beheer van
de gemeente Arnhem. Het gaat om percelen die eigendom zijn van de gemeente, maar die de
afgelopen zeventig jaar verpacht werden aan een agrariër. Arnhem wil de grond natuurinclusief
gaan beheren. ‘Dit moet een prachtig gebied worden, met bloemrijk hooiland en mooie
wintervoedselakkers’, aldus wethouder stadslandbouw en biodiversiteit Marco van der Wel.


Geen chemische bestrijdingsmiddelen meer
Gulden Bodem en Zypendaal zijn bosrijke parken. Maar soms ligt er achter de bomen een akker
verscholen. Vanaf 1 januari 2024 heeft de gemeente Arnhem zelf weer het beheer over deze gronden.
Van der Wel: ‘Het beheer wordt natuurinclusief. Dat betekent geen chemische bestrijdingsmiddelen,
geen drijfmest, geen kunstmest, geen beregening en geen wateronttrekking. Maar wel strokenteelt,
graanakkers, wintervoedselakkers en bloemrijk hooiland. Maar nu moet de grond eerst tot rust komen,
zodat het bodemleven zich kan herstellen. Daarom zullen we komend jaar het land alleen ecologisch
maaien. Intussen werken we aan een plan hoe we dit land gaan beheren. Mogelijk gaan we dit als
gemeente zelf doen, of we doen het samen met een andere partij.’


Prachtige en groene stad
Door natuurinclusief beheer wordt de waterkwaliteit van de Jansbeek – die in park Zypendaal
ontspringt – beter. De structuur en kwaliteit van de bodem worden beter, die daardoor beter water kan
vasthouden. Daarmee draagt het ook bij aan een klimaatbestendigere stad. Van der Wel: ‘Er komen
meer dieren- en plantensoorten, meer biodiversiteit. Er zullen gewassen worden verbouwd als lupine,
luzerne, boekweit, haver en wintertarwe. De natuurlijke inrichting is goed voor veel dieren zoals wilde
bijen, vlinders, patrijzen en veldleeuweriken. Kortom, de parken worden een veel aangenamere plek
om te vertoeven voor mens en dier.’
De gemeente begint deze winterperiode al. ‘De overgang van bos naar akker is nu vrij hard, met een
boomrand en weinig struiken. Die gaan geleidelijker maken, door aan de bosranden Amerikaanse
vogelkers en Amerikaanse eik te verwijderen en inheemse struiken aan te planten’, vertelt Van der
Wel. ‘Arnhem is een prachtige en groene stad, met vele bossen en parken. Hiermee maken we de
stad weer een stukje mooier en groener.’


Zypendaal en Gulden Bodem
Park Zypendaal was ooit een landgoed met vrij veel akkerbouw. In de loop der eeuwen – voor het
laatst in 1864 – werd het steeds verder omgevormd tot park in een Engelse landschapsstijl. Dat
betekent: golvende gazons, vijvers, informele beplanting en pittoreske structuren. De Jansbeek
ontspringt in het park. Gulden Bodem – dat ooit één geheel vormde met Zypendaal en dus dezelfde
landschapskenmerken heeft – is wat bosrijker met onder meer drie kastanjes uit de zeventiende
eeuw. Beide parken zijn rijksmonumenten

Foto’s: Park Zypendaal, voorbeeld van strokenteelt op Rijk der Heide, en een kaart van de landbouwgronden in Park Zypendaal en Gulden Bodem (gemeente Arnhem).