Binnenstadondernemers kunnen makkelijker van hun afval af

Binnenstadondernemers kunnen makkelijker van hun afval af

28 mei 2019 Uit Door admin

 Vanaf 2020 geen losse restafvalzakken meer in centrum

Arnhem – In de Arnhemse binnenstad wordt voor huishoudens dit najaar het omgekeerd inzamelen ingevoerd. Om ook de kleinere ondernemers in de binnenstad, die nu nog hun restafval in losse zakken aanbieden, mee te laten profiteren van deze manier van afval inzamelen worden zij in de gelegenheid gesteld om daaraan mee te doen.

In plaats van een individueel contract af te sluiten met een commerciƫle afvalinzamelaar, zoals ondernemers nu verplicht zijn te doen, kunnen ze hun restafval dan kwijt via de ondergrondse containers. Voordeel is dat deze containers 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk zijn. Bovendien scheelt het waarschijnlijk veel losse vervoersbewegingen in de stad door verschillende afvalinzamelaars. Ondernemers zijn overigens vrij in hun keuze om deel te nemen aan deze vorm van afvalinzameling.

Schonere stad
Om deze vorm van afvalverwerking voor ondernemers mogelijk te maken stelt het college van burgemeester en wethouders voor het reinigingsrecht in te voeren. Als de gemeenteraad daarmee instemt, betekent het ook een einde aan losse afvalzakken voor restafval in de stad. Immers die kunnen in de ondergrondse containers worden gedaan. Dat levert naar verwachting een schoner straatbeeld op wat bijdraagt aan de leefbaarheid.

Steun van Platform
Binnenstad Arnhem Het Platform Binnenstad Arnhem (PBA) ziet het voorstel wel zitten. Sander Wind laat namens de PBA weten: ā€œVooral voor kleinere ondernemers lijkt dit een uitgelezen kans om op een snelle en gebruiksvriendelijke manier van hun afval af te komen. Bovendien is het geen verplichting om mee te doen waardoor er maximale keuzevrijheid voor ondernemers blijft. Wij verwachten dat de binnenstad er schoner en opgeruimder uit zal zien. Dat is voor iedereen goed nieuws.ā€