Bijna 200 woningen op oud sportpark Malburgen-West, mix van sociale huur, middenhuur en koop

Bijna 200 woningen op oud sportpark Malburgen-West, mix van sociale huur, middenhuur en koop

30 juni 2021 Uit Door admin

In de hoek van de Gelderse Rooslaan en de Eldenseweg – het oude sportpark Malburgen-West – komen 196 woningen. 90 daarvan komen in de Mandelatoren, tegen de dijk aan. De overige 106 in lage appartementsgebouwen en woningen met tuin op het ‘Sluiseiland’. Dat staat in het aangepaste stedenbouwkundige plan dat het college van B&W heeft vastgesteld. Het zijn 26 woningen meer dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Ook plek voor vogels, vleermuizen en bijen
Het nieuwe plan past binnen het bestaande bestemmingsplan, dat al uit 2011 dateert. Behalve het aantal woningen zijn er nog andere wijzigingen in de nieuwe plannen opgenomen. Zo wordt er natuurinclusief gebouwd. Dat betekent dat volop plek wordt gereserveerd voor insecten en vogels. De straatverlichting wordt zo aangelegd dat zij er geen last van hebben. Zo worden nestkasten, vleermuiskasten en bijenstenen in de bebouwing geĆÆntegreerd. Ook komen er ‘natuurvriendelijke oevers’. Dat betekent dat er geen strakke kade is aan de waterkant, maar dat de oever schuin overgaat in het water. Op die manier is er veel ruimte voor insecten, waterdieren en (water)planten.

Grote behoefte aan woningen
Wethouder Ronald Paping: ‘Goed om te zien dat we vaart maken met het bouwen van nieuwe woningen. Zowel koop, als sociale huur en middenhuur. Daar hebben de Arnhemmers een grote behoefte aan. Het is een veelzijdig en mooi plan met aandacht voor wonen Ć©n groen. We bouwen meer woningen dan eerder de bedoeling was Ć©n we hebben tegelijkertijd aandacht voor natuur en groen in de nieuwe buurt.’

Nieuwe boomsoorten
De bouwplannen betekenen dat er bomen worden gekapt. Voor een deel wordt dat gecompenseerd door nieuwe aanplant. Het bestaande bos tussen de nieuwe buurt en de Eldenseweg wordt verbeterd: enkele zieke bomen worden gekapt, waardoor er meer ruimte ontstaat voor lage begroeiing en kruiden. Er worden nieuwe boomsoorten aangeplant zodat het bos meer divers wordt en het riet aan de oevers krijgt ruimte om te groeien. Een aantal populieren wordt gekandelaberd, waardoor ze voor spechten een aantrekkelijke verblijfsplek worden. Daarnaast worden alle erfafscheidingen gemaakt van stevige groene hagen en krijgen de bergingen bij de woningen groene daken.

Op het binnenste deel van het Sluiseiland komt een speelplek met een grote buurtpicknicktafel, omgeven door een wadi voor regenwaterafvoer. Aan de waterzijde van het eiland komt een vlonder, zodat bewoners prettig aan het water kunnen zitten.

Wijkplatform blij met de plannen
Het wijkplatform Malburgen-west is bij het maken van de plannen betrokken en hebben input en feedback gegeven. Ze zijn tevreden over het proces en blij met het uiteindelijke plan. Zo krijgt bijvoorbeeld de Mandelatoren op verzoek van de wijkbewoners een eigen in- en uitrit aan de Gelderse Rooslaan. Bij het verder uitwerken van dit stedenbouwkundig plan naar bouwplannen en inrichtingsplannen wordt het wijkplatform opnieuw betrokken. De bouw zal op zijn vroegst starten in de eerste helft van 2022.

Illustraties: Sluiseiland, een ontwerp van Faro Architecten (Illustratie VOF Sluiseiland). VanWonen ontwikkelt de Mandelatoren, een ontwerp van architectenbureau Powerhouse Company (Illustratie: VanWonen Vastgoedontwikkeling).