Bewoners Hoogkamp onderzoeken overgang van gasketel naar warmtenet

Bewoners Hoogkamp onderzoeken overgang van gasketel naar warmtenet

3 juni 2021 Uit Door admin

Gemeente Arnhem, Alliander en Hoogkamp Energie tekenen intentieverklaring

In de buurt Hoogkamp en een klein deel van Sterrenberg kunnen op termijn 400 tot 800 woningen worden aangesloten op een Buurt Energie Systeem, een duurzame warmteoplossing op buurtniveau. De gemeente Arnhem, netwerkbedrijf Alliander en de bewonerswerkgroep Hoogkamp Energie hebben vandaag een intentieovereenkomst getekend om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken.

Arnhem aardgasvrij
Arnhem wil voor 2050 van het aardgas af. Om geen CO2 meer uit te stoten zijn duurzamere vormen van energie nodig dan fossiele brandstoffen. De gemeente juicht het daarom toe dat samen met de bewonerswerkroep Hoogkamp Energie en Alliander dit duurzame alternatief voor aardgas wordt onderzocht, zegt wethouder Cathelijne Bouwkamp: ‘Mooi om te zien dat de actieve bewoners zo veel werk hebben verzet. Nu gaan we verder onderzoeken hoe dit plan haalbaar en betaalbaar kan worden uitgevoerd.’

Technisch haalbaar
Uit een technische verkenning blijkt dat in eerste instantie bijna 800 woningen kunnen aansluiten op het Buurt Energie Systeem. Een collectieve buurt-warmtepomp haalt zijn warmte uit de lucht en levert warm water voor zowel verwarming als warm water in de woning. Alleen voor de piekmomenten bij strenge vorst is er nog een centrale hulpketel nodig die draait op aardgas. Het systeem is modulair, in de toekomst kunnen andere bronnen worden gekoppeld. Celina Kroon (Alliander): ‘Hoogkamp in Arnhem is de tweede locatie van het Buurt Energie Systeem, waarbij we in de praktijk het concept verder ontwikkelen tot een nieuwe nationale standaard voor eigenaarschap in de buurt.’

Samenwerking
Het komende halfjaar gaan Alliander, de gemeente Arnhem en Hoogkamp Energie nauw samenwerken om het ontwerp van het Buurt Energie Systeem verder uit te werken. Is het technisch en financieel mogelijk, wat worden de kosten voor de bewoners en zijn er voldoende bewoners die op grond hiervan mee willen doen en hoe organiseren we eigenaarschap in de buurt? Als dit allemaal meezit worden de voorbereidingen getroffen voor de realisatie van het Buurt Energie Systeem.

Het bijzondere van het Buurt Energie Systeem is dat bewoners zelf zeggenschap hebben over de exploitatie van het systeem en daar ook eigenaar van kunnen worden. Paul Vlaar van Hoogkamp Energie: ‘Wij zijn voorstander van een collectieve oplossing voor de warmtevoorziening, waarmee we een betaalbare betrouwbare oplossing zoeken die past bij het karakter van de buurt. Afgelopen 5 jaar hebben we heel veel buurtbewoners gesproken die graag meewerken aan een duurzame wijk’.

Nu de intentieverklaring is ondertekend, worden de plannen verder uitgewerkt. Bewoners worden de komende tijd intensief betrokken bij de plannen. Zo hopen we voldoende draagvlak te krijgen. Het streven is dat dit systeem van collectieve warmte voor 2030 al operationeel is.