Betere hulp voor Arnhemse ondernemers met schulden

Arnhem start proef met gratis schulddienstverlening, begeleiding en coaching

De gemeente Arnhem start een proef om ondernemers met schulden beter te kunnen helpen. Uit een analyse blijkt dat ondernemers nu op verschillende deuren kloppen voor hulp en dat zij bovendien voor die hulp moeten betalen. Een sluitende aanpak is er niet. In de proef wordt geƫxperimenteerd met een ondernemersloket waarin ƩƩn aanspreekpunt voor ondernemers met financiƫle problemen aanwezig is. Daarnaast gaat de gemeente afspraken maken met een vaste schuldregelingsorganisatie die door de gemeente betaald wordt en voor ondernemers gratis is. Verder kunnen ondernemers coaching en begeleiding krijgen van ervaringsdeskundigen.

Het gaat om ondernemers die privƩ aansprakelijk zijn voor hun zakelijke- en privƩschulden. Door schulddienstverlening krijgen ondernemers weer zicht op een schuldenvrije toekomst. Ook schuldeisers zijn gebaat bij goede schulddienstverlening om zoveel mogelijk vorderingen terug te krijgen. Daarnaast dalen door het verminderen van schulden de maatschappelijke kosten en is er minder armoede in de stad.

Schuldenstress
Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers: ” Er heerst een groot taboe om financiĆ«le problemen bespreekbaar te maken. Ook bij ondernemers is schaamte een drempel om hulp te zoeken, terwijl die hulp soms letterlijk broodnodig is om het bedrijf te kunnen voortzetten. Met deze pilot willen we zoveel mogelijk ondernemers hulp aanbieden bij hun financiĆ«le situatie. Zij kunnen dan hun aandacht weer volledig op het ondernemen kunnen richten. We doen dit voor de ondernemer zelf, maar ook in het belang van de mensen die hij in dienst heeft. Het is belangrijk dat zij aan het werk kunnen blijven.”

Ondernemersloket
De gemeente onderzoekt in een pilot de mogelijkheden voor een ondernemersloket. Ondernemers kunnen daar met allerlei vragen terecht, maar er is ook een gespecialiseerd aanspreekpunt voor ondernemers met financiĆ«le problemen. Zij kunnen daar terecht voor informatie en gerichte doorverwijzing. Samen met “Van bedrijven weten” wordt onderzocht hoe verantwoord ondernemerschap gestimuleerd kan worden. Er wordt samengewerkt met ketenpartners om de ondernemer goed te informeren, door te verwijzen en te helpen

75 ondernemers
De pilot loopt van april 2020 tot en met december 2021. In 2020 wil de gemeente 75 ondernemers bereiken en het jaar daarop 100.

Afbeelding van J S via Pixabay