Arnhemse Leefbare Wijken Monitor laat zien hoe het volgens Arnhemmers met onze stad gaat

Arnhemse Leefbare Wijken Monitor laat zien hoe het volgens Arnhemmers met onze stad gaat

4 november 2022 Uit Door admin

Sinds 2001 onderzoekt de gemeente Arnhem om de twee jaar de veiligheid, de leefbaarheid en het welzijn in de Arnhemse wijken volgens de beleving van inwoners. Voor het eerst zijn deze resultaten nu online af te lezen in de ‘Arnhemse Leefbare Wijken Monitor’.

 

Wethouder Leefbare Wijken Mark Lauriks: “Mooi dat dankzij de Arnhemse Leefbare Wijken Monitor voor iedere Arnhemmer te zien is hoe het er in je stad en in je eigen wijk voor staat als het gaat om het gevoel van leefbaarheid. En de uitkomsten onderstrepen de stelling van het college dat er werk aan de winkel is. Wijken als het Spijkerkwartier, Presikhaaf, Geitenkamp en Malburgen scoren al enige jaren niet goed. Daar staat volgens inwoners de leefbaarheid onder druk. Het Nationaal Programma Arnhem-Oost moet in een deel van die wijken verschil gaan maken, samen met het nieuw voorgestelde plan voor Leefbare Wijken voor de hele stad. Iedere Arnhemmer verdient een buurt waar het gezellig is, je elkaar kunt ontmoeten en waar je zonder overlast en onveiligheid over straat kan. Deze Leefbare Wijken Monitor geeft ons een mooi instrument in handen om te zien hoe Arnhemmers hun buurt beleven en waar ingrijpen volgens hen effect kan hebben.”

 

Vergelijkbare resultaten
Uit de Arnhemse Leefbare Wijken Monitor blijkt dat Arnhemmers over het algemeen even tevreden zijn over de leefbaarheid, woonomgeving, woning en voorzieningen als in 2019. Die cijfers zijn vergelijkbaar met twee jaar geleden. Ook voelen Arnhemmers zich steeds meer thuis in hun buurt en staan ze iets vaker voor elkaar klaar. Het aantal inwoners dat vindt dat ze het goed getroffen hebben in hun buurt is voor de tweede keer op rij gestegen.

 

Maar er zijn ook onderdelen waar inwoners zorgen over hebben. Met zowel de geestelijke als mentale gezondheid van de Arnhemmers gaat het minder goed dan twee jaar geleden. Opvallend is dat het aantal eenzame Arnhemmers, ondanks de coronacrisis en een landelijke stijging van eenzaamheidsgevoelens, hetzelfde is gebleven in Arnhem. Er zijn minder vrijwilligers dan twee jaar geleden. Het aantal mantelzorgers bleef gelijk, maar ze zetten zich minder uur per week in dan voorheen.

 

Wijken vergelijken
De Leefbare Wijken Monitor is online te bekijken. Hierin zijn de resultaten te lezen van een vragenlijst ingevuld door 5.245 inwoners uit heel Arnhem. Voorgaande jaren werd dit in een lijvig rapport gegoten, dit jaar zijn de resultaten voor alle inwoners online te bekijken. Naast cijfers uit de hele stad zijn hier ook cijfers per wijk te vinden. De nieuwe monitor maakt het mogelijk om wijken met elkaar en met het Arnhemse gemiddelde te vergelijken. Tot slot kunnen voor de stad in zijn geheel de cijfers uit 2019 en 2021 met elkaar vergeleken worden.