Arnhemse daklozen krijgen eigen kamer

Arnhemse daklozen krijgen eigen kamer

25 september 2021 Uit Door admin
40 Daklozen die in Arnhem werden opgevangen op een cruiseschip, verhuizen per 1 oktober naar andere locaties in de stad waar zij, als zij daaraan toe zijn, worden voorbereid op zelfstandig wonen. Opvang vindt plaats in een- of tweepersoonskamers, net als op het schip. De ervaring leert dat wanneer daklozen in de opvang rust krijgen, zij eerder toe zijn aan het werken aan hun herstel. Vanuit die gedachte was in Arnhem reeds de beweging ‘Van Opvang naar Wonen‘ gestart. De situatie van voor corona, waar daklozen met drie tot zes mensen op een kamer verbleven, is verleden tijd. Cruiseschip de Serenade en de laatste vijf maanden cruiseschip de Navigator, werden tijdens de coronacrisis gebruikt als opvanglocatie van daklozen zonder verslaving en of zware psychiatrische problematiek. De bestaande locaties hadden door de coronamaatregelen te weinig capaciteit. Goede alternatieven Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers: “Ik ben blij dat we voor de mensen die op het schip verbleven goede, perspectiefrijke alternatieven hebben gevonden. De eigen plek en de rust die de daklozen ervaarden op het schip deed hen goed. Een (t)huis is de beste basis voor hen om hun leven weer op de rit te krijgen. Daarom zijn we als gemeente samen met onze partners en regiogemeenten op zoek naar woonplekken, al dan niet begeleid, voor mensen die dakloos zijn of dakloos dreigen te raken. Bij voorkeur verblijven mensen niet in de opvang en waar dat toch nodig is, dan in elk geval zo kort mogelijk. Het uitgangspunt van de gemeente blijft uiteraard dat niemand onvrijwillig op straat slaapt “ Nieuwe locaties Op de derde verdieping van de Remisestraat, de doorstroomvoorziening van IrisZorg kunnen acht plekken voor opvang van daklozen gerealiseerd worden. In het Prapattan aan de Renssenstraat krijgen tien daklozen een woonplek met ambulante begeleiding door het Leger des Heils. Het streven is dat de bewoners vanuit Prapattan kunnen doorstromen naar een zelfstandige woonplek, al dan niet met begeleiding. Prapattan is tot 1 juni 2022 beschikbaar. Negen daklozen krijgen een woonplek met ambulante begeleiding door IrisZorg in een pand op de Utrechtsestraat. Dit pand wordt gehuurd door IrisZorg en staat momenteel leeg. Ook hier is het streven dat bewoners vanuit deze plek kunnen doorstromen naar een zelfstandige woonplek. In het voormalige KTC (kamer trainingscentrum) van Pactum aan de Doeffstraat zijn twee Ć  drie plekken beschikbaar voor opvang van jongeren. Overige locaties De reguliere opvanglocatie op de Remisestraat blijft bestemd voor de opvang van volwassen daklozen met een verslaving en/of zware psychiatrische problematiek. Er zijn maximaal 18 eenpersoonskamers beschikbaar. Het Jonahuis op de Sweerts de Landasstraat blijft voor de opvang van jongeren tot 27 jaar. Hier kunnen maximaal 10 jongeren in tweepersoonskamers opgevangen worden. Bij de laagdrempelige opvang Stoelenproject De Duif kunnen maximaal 12 volwassen daklozen opgevangen worden. Capaciteit Volgens een inschatting van alle betrokken partners is met bovengenoemde locaties genoeg ruimte beschikbaar voor de opvang van daklozen en voor wonen met ambulante begeleiding.