Arnhemmers mogen voortaan uitkering behouden als ze op proef gaan samenwonen

Arnhemmers mogen voortaan uitkering behouden als ze op proef gaan samenwonen

24 november 2023 Uit Door admin

De Proef Samenwonen wordt vaste regeling ‘Samenwonen op Proef’, inwoners met een uitkering mogen voortaan standaard zes maanden wennen aan het samenwonen en worden daarbij niet gekort op hun uitkering. 

Waar bij samenwonen voorheen de uitkering van inwoners gelijk minder werd, mogen stellen met Samenwonen op Proef eerst zes maanden onderzoeken of samenwonen wel bij hen past zonder dat daar direct financiële gevolgen aan vast zitten. Na positieve ervaringen met een pilot waar een aantal stellen aan meedeed, wordt Samenwonen op Proef een vaste werkwijze in de gemeente Arnhem. 

Mark Lauriks, wethouder Bestaanszekerheid: ‘Samenwonen is altijd spannend. Maar voor mensen die een uitkering ontvangen hangt er door de Participatiewet meer vanaf dan voor mensen zonder uitkering. Want als samenwonen geen succes blijkt, moet je weer helemaal op 0 beginnen. Je hebt je huis al op moeten zeggen. En je bent gekort op je uitkering. Dat brengt veel onnodige angst en stress met zich mee. Terwijl samenwonen juist iets moois moet zijn. Iedereen verdient tijd om te onderzoeken of samenwonen iets voor je is, ook als je een uitkering krijgt. Samenwonen op Proef  de onevenredige druk op mensen met een uitkering weg en zorgt voor een sociale uitvoering van de Participatiewet. Hierdoor ontstaat er meer rust en ruimte om te kijken of je goed bij elkaar past.’  

Participatiewet geeft mensen geen tijd om aan elkaar te wennen 

Voorheen werd de uitkering van inwoners meteen aangepast aan de nieuwe situatie. Ook moest één van de woningen dan direct worden opgezegd. Hierdoor waren stellen verplicht om direct formeel te gaan samenwonen. Landelijke wetgeving, de Participatiewet, schrijft dit voor. Hierdoor hebben stellen geen ruimte om aan elkaar te wennen. Na een motie van SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren in de gemeenteraad startte de gemeente Arnhem in juli 2022 een pilot die het voor stellen mogelijk maakte om eerst zes maanden samen te wonen met een potentiële partner zonder gekort te worden op de uitkering. Deze pilot wordt nu omgezet in een vaste werkwijze.  

Deelnemers ervaren rust, ruimte en minder onzekerheid 

Zes Arnhemse stellen deden mee aan de pilot Proef Samenwonen. Na zes maanden werd hen gevraagd naar hun ervaringen. Vijf van de zes stellen woont inmiddels definitief samen, één stel besloot dat het te vroeg was om samen te wonen. De inwoners gaven aan dat ze rust en ruimte ervaarden en dat de onzekerheid voor hun financiële situatie dankzij Samenwonen op Proef werd wegenomen. Voor deze zes stellen was deze nieuwe werkwijze een uitkomst. Op basis van het aantal deelnemers is nog niet voldoende te zeggen wat de effecten op lange termijn zijn. Maar na de positieve ervaringen gelooft het college van burgemeester en wethouders in deze werkwijze, Samenwonen op Proef blijft daarom een vaste mogelijkheid voor inwoners in Arnhem die een uitkering ontvangen. Voor inwoners in Arnhem die geen liefdesrelatie hebben maar wel tijdelijk een ander willen helpen in een noodsituatie, is er de mogelijkheid van ‘tijdelijke opvang’. Deze voorkomt eveneens dat de uitkering van een inwoner meteen wordt aangepast. 

Meer lezen over Samenwonen op Proef kan via www.arnhem.nl/samenwonenopproef