Arnhem wil snel meer woningen bouwen

Arnhem wil snel meer woningen bouwen

19 december 2019 Uit Door admin

Gemeente, corporaties en ontwikkelaars gaan intensief samenwerken

In Arnhem is een groeiende behoefte aan nieuwe woningen. Vooral betaalbare huurwoningen, maar ook woningen die levensloopbestendig zijn, woningen voor kleine huishoudens, middenhuur en betaalbare koopwoningen. In totaal gaat het om een behoefte van 7.500 extra woningen in 2030. Om die te realiseren moet er versneld gebouwd worden. Daar heeft het college nu een plan van aanpak woningbouwontwikkeling voor gemaakt.

Intensief samenwerken
De behoefte ligt waarschijnlijk nĆ³g hoger, omdat de vestiging van mensen uit de Randstad in Arnhem, de toename van arbeidsmigranten en de steeds betere bereikbaarheid van de regio in de cijfers niet is meegenomen. Om de extra woningen te realiseren gaat de gemeente intensief samenwerken met woningcorporaties en marktpartijen. Dat is cruciaal bij het realiseren van deze versnelling. ‘We hebben op korte termijn veel nieuwe woningen nodig’, realiseert ook wethouder Wonen Ronald Paping zich. ‘Daarvoor zetten we alle zeilen bij. Samen met de corporaties, ontwikkelaars en samen met de regio, de provincie en het Rijk. Alleen dan kunnen we die duizenden extra woningen realiseren voor onze inwoners.’

Woondeal
Een van de maatregelen is de woondeal die de gemeenten Arnhem en Nijmegen met het Rijk gaan sluiten. Deze deal bevat afspraken over hoe we op korte termijn meer woningen kunnen bouwen dan eerder was voorzien. Gemeenten die een woondeal hebben gesloten, hebben een bijzondere positie bij de verdeling van de ‘Prinsjesdag gelden’, de corporaties kunnen aanspraak maken op de korting op de verhuurdersheffing en er zijn mogelijkheden om regelgeving of andere obstakels (tijdelijk) buiten werking te stellen. Ook komen in de woondeal afspraken in te staan over verbetering van de leefbaarheid, mobiliteit en circulair bouwen. Het is de bedoeling dat de woondeal Arnhem-Nijmegen in het eerste kwartaal van 2020 wordt gesloten.

Stadsakkoord
Daarnaast sluiten de gemeente, ontwikkelaars en de woningcorporaties een stadsakkoord. Paping: ‘Daarin maken we afspraken over het toewijzen van woningen, instandhouding van sociale huur en middenhuur en goedkope koop.’ Ook gaan deze drie partijen kijken hoe de bouw van woningen kan worden versneld. Daarnaast gaan we ons inzetten om ook op regionaal niveau een versnelling van woningbouw te realiseren.

30 procent sociaal
Over het totaal van de nieuwe woningbouwprojecten wordt 30 procent als sociale huurwoningen gerealiseerd. Met de corporaties is afgesproken dat zij aan deze doelstelling zoveel mogelijk gaan bijdragen. Overigens kunnen sociale huurwoningen ook gerealiseerd worden door andere partijen, als dit voor corporaties niet mogelijk blijkt. Bij particuliere verhuurders wordt onder meer de toewijzing van woningen wel anders geregeld. De doelgroepenverordening waarin dat wordt geregeld wordt dan aangepast. Behalve sociale huurwoningen moeten er ook meer woningen voor middenhuur, levensloopbestendige woningen en woningen voor Ć©Ć©n- en tweepersoonshuishoudens komen. Daarnaast bekijkt de gemeente op welke manier het bouwen van betaalbare koopwoningen kan worden gestimuleerd.

Na 3 jaar worden de maatregelen en hun effect geƫvalueerd. Daarvoor wordt een nieuw woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten van dat onderzoek worden de maatregelen eventueel aangepast.

Afbeelding van Thomas Wolter via Pixabay