Arnhem wil overlast voor omwonenden beperken en past regels bij bouw- en sloopprojecten aan

Arnhem wil overlast voor omwonenden beperken en past regels bij bouw- en sloopprojecten aan

22 juni 2021 Uit Door admin

Gemeente wil overlast voor omwonenden beperken
Arnhem wil hinder en overlast voor omwonenden van bouwprojecten zo veel mogelijk tegengaan. Daarom heeft het college de regels bij bouw- en sloopprojecten aangepast. Zo wordt bij bouw- en sloopprojecten in de zwaarste categorie een gemeentelijke coƶrdinator aangesteld om mogelijke hinder en overlast voor Arnhemmers te beperken. Dit gebeurt naast het reguliere toezicht, in eerste instantie voor een periode van twee jaar.

Voorkomen van overlast
De gemeentelijke coƶrdinator zal erop aansturen dat de aannemer tijdens de bouw- of sloopperiode op tijd in contact treedt met de omgeving en dat overlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Zo nodig treedt de coƶrdinator in overleg met de bouwer om verbeteringen door te voeren. Naar verwachting gaat het in om maximaal zes bouwprojecten per jaar.

Omwonenden beter informeren
Voor bouwers geldt dat ze omwonenden beter informeren over de bouw. Arnhemmers die overlast ervaren door bouw- en sloopprojecten kunnen 24 uur per dag hun klacht indienen bij het provinciale klachtenloket. Die staat in direct contact met de Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Beter toezicht
Arnhem volgt de landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid. Deze dwingt af dat bouwers beter en eerder over risicoā€™s en overlast nadenken en hierover communiceren met omwonenden. Ook kan de Omgevingsdienst Regio Arnhem met deze richtlijn beter toezicht houden. Aanleiding voor de aangepaste regels is de evaluatie van de overlast voor omwonenden bij een bouwproject in de B.P. van Verschuerstraat in 2019.