Arnhem wil Nieuwe Haven ontwikkelen als bedrijfshaven

Arnhem wil Nieuwe Haven ontwikkelen als bedrijfshaven

10 december 2019 Uit Door admin

De Nieuwe Haven in Arnhem moet zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige bedrijfshaven. Dat is het toekomstbeeld dat het college van burgemeester en wethouders voor zich ziet. De huidige situatie waar in en rond de haven wordt gewoond, gewerkt en gerecreƫerd is niet langer houdbaar en houdt verdere ontwikkelingen tegen. Door een duidelijke keuze te maken voor een bedrijfshaven komt er een eind aan een jarenlange discussie over welke kant het op moet met de haven. Het voorstel van het college wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad die er uiteindelijk een besluit over neemt.

Verantwoordelijk wethouder Jan van Dellen over het voorstel: “de Nieuwe Haven wordt op dit moment gebruikt als plek om te wonen, als plek om te sporten en als plek waar industriĆ«le activiteiten plaatsvinden. Die combinatie is verre van ideaal. De veiligheid is in bepaalde gevallen in het geding en dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom hebben we in overleg met vele partijen gekozen voor een scenario om de Nieuwe Haven te gaan ontwikkelen als bedrijfshaven. In deze regio is, zo blijkt uit onderzoek, behoefte aan watergebonden bedrijventerreinen. Ik voorzie dan ook mooie kansen voor meer werkgelegenheid hier. En dan wel op een duurzame en circulaire manier. Ideaalbeeld is dat hier de meest duurzame en groene haven van Nederland komt. Het feit dat er op dit moment al walstroom is, is daarvan een mooi en goed voorbeeld.”

Uitkopen woonboten
De keuze voor een bedrijfshaven betekent ook dat wonen in de Nieuwe Haven niet langer gewenst is. De vijftien woonschepen die in, of in de nabijheid van de Nieuwe Haven liggen moeten dan ook verdwijnen. Alternatieve ligplaatsen in Arnhem en de regio zijn er niet of nauwelijks. Daarom stelt het college een uitkoopregeling voor. In de uitkoopregeling zijn opgenomen de verkoopwaarde van de woonboot Ć©n de ligplaats. Als de woonbootbewoner ervoor kiest om zelf de woonboot te verkopen kan dat ook. Ook is er rekening gehouden met een vergoeding voor bijkomende kosten zoals de verhuizing.

Watersport
Voor de watersportverenigingen Miguel Pro en Jason geldt dat zij voorlopig in de Nieuwe Haven kunnen blijven. Jan van Dellen daarover: “In tegenstelling tot de woonbootbewoners is de veiligheid hier in iets mindere mate in het geding, omdat de risico’s vanuit de industrie lager zijn en er betere afspraken gemaakt kunnen worden over wanneer zij op het water zijn.” Wel wil de gemeente met deze partijen in gesprek om te kijken in hoeverre er nadere afspraken gemaakt kunnen worden om de veiligheid te verbeteren passend binnen de nieuwe koers voor de haven.