Arnhem wil meer verschillende planten en dieren in de stad

Arnhem wil meer verschillende planten en dieren in de stad

10 februari 2021 Uit Door admin

Op veertien plekken in de stad gaat de gemeente Arnhem bijhouden hoe het gaat met de
ontwikkeling van de natuur. Via deze ‘Living Labs’ wordt er structureel bijgehouden hoe het
gaat met de flora en de fauna op die plekken. Deze en nog veel meer maatregelen staan te
lezen in de Arnhemse biodiversiteitsagenda die het college van burgemeester en wethouders
heeft opgesteld. Net als in de rest van de wereld staat ook in Arnhem de biodiversiteit onder
druk. De gemeente wil met deze agenda de stad aantrekkelijker maken voor meer soorten planten en dieren.

Verantwoordelijk wethouder Cathelijne Bouwkamp daarover: “Om ervoor te zorgen dat er in Arnhem
zoveel mogelijk soorten planten en dieren kunnen leven hebben we samen met verschillende groene
partners uit onze stad een biodiversiteitsagenda gemaakt. Door ons groene karakter en de
verscheidenheid aan natuur, is Arnhem een uitermate geschikte stad voor vele soorten vogels en
planten.’ Niet voor niets stond Arnhem volgens de populaire website Waarneming.nl in 2020 op plek
zeven van meest biodiverse gemeenten van Nederland, met maar liefst 4061 geregistreerde soorten.
‘Om dat zo te houden en op sommige plekken te verbeteren is er nu deze agenda.”

Bijvriendelijke gemeente
Arnhem doet in de praktijk al het nodige om de biodiversiteit zo veel mogelijk in stand te houden of te
verbeteren. Zo wordt er op veel plekken al gewerkt met extensief maaibeheer, wat wil zeggen dat op
sommige plekken heel beperkt wordt gemaaid waardoor planten en struiken de gelegenheid krijgen
om te groeien, waardoor het ook voor insecten een aantrekkelijke plek wordt. Dit werkt door in de rest
van de voedselketen: vogels voeden zich namelijk met die insecten en slechtvalken jagen vanaf de
Eusebiustoren en andere hoge plekken in de stad weer op die vogels. Ook wordt bij het planten van
struiken en bloemen in de openbare ruimte rekening gehouden met soorten die aantrekkelijk zijn voor
bijen. Het certificaat ‘bijvriendelijke gemeente’ dat de gemeente in 2019 ontving van de organisatie
Nederland Zoemt, was daarbij een mooie erkenning.

Extra maatregelen
Vanaf nu wordt er dus een stapje extra gedaan. Naast het constant monitoren van de biodiversiteit via
living labs is de gemeente een proef gestart met het maken van een eigen natuurvriendelijke variant
van compost, bokashi, van haar eigen blad-, maai- en snoeiafval. Bokashi geeft een boost aan de
biodiversiteit van het bodemleven.

Samen met Arnhemmers
Ook Arnhemmers kunnen meehelpen om de biodiversiteit in de stad te vergroten. Op
Arnhem.nl/groenebuurt is te vinden hoe je als inwoner zelf een stukje grond in beheer kan nemen om
er een buurt(moes)tuin of een bijen- of vlinderveld van te maken. Een speciale groene stoeptegel die
de gemeente plaatst, laat vervolgens zien dat buurtbewoners dit stukje groen bijhouden. Verder is er
met verschillende partners een biodiversiteitspakket ontwikkeld dat op allerlei plekken in de stad wordt
verkocht en wordt ingezet voor promotie of voorlichtingsactiviteiten. Het bestaat uit zaadjes voor
inheemse bloemen, een brochure met tips om je tuin natuurvriendelijk te maken, een vogelzoekkaart
en een speciaal Arnhems vogelhuisje.