Arnhem start met daklozenloket DAK

Arnhem start met daklozenloket DAK

6 april 2021 Uit Door admin

Mensen die dak- en thuisloos zijn, of dat dreigen te worden, kunnen in Arnhem aankloppen bij het daklozenloket DAK (Daklozen Advies Kantoor) aan de Beekstraat 63. Daklozen kunnen bij het loket terecht voor aanmelding en intake voor de daklozenopvang, het verkrijgen van een briefadres, het aanvragen van een uitkering, toegang tot dagbestedingsactiviteiten en toegang tot medische zorg. Ook kunnen zij er terecht voor hulp en ondersteuning van een ervaringsdeskundige als ‘buddy’.

Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers: “EĆ©n fysieke plek waar je heen kunt voor hulp en advies, is een wens van de Arnhemse dak- en thuislozen zelf. Die wens begrijp ik goed en ik ben blij dat we die kunnen inwilligen. De drempel om hulp te vragen als je dakloos bent of dreigt te worden, moet zo laag mogelijk zijn, zodat het gemakkelijk is om hulp te vragen. De hulpvraag komt via het loket ook automatisch op de goede plek terecht. Mensen worden dan sneller weer goed op weg geholpen.”

Verschillende organisaties werken samen
Het loket wordt bemenst door medewerkers van de GGD, Pactum, burgerzaken, Werk & Inkomen gemeente Arnhem en een ervaringsdeskundige van Straatzaken, die tevens als ‘buddy’ op kan treden. Tevens is het Goed Geregeld Loket van Rijnstad telefonisch bereikbaar voor het daklozenloket. Bij het Goed Geregeld Loket kan iedereen met financiĆ«le en/of sociaal juridische vragen terecht. Ook de lijnen met het Sociaal Wijkteam zijn kort. Indien nodig wordt direct contact met het wijkteam gezocht om de benodigde zorg in te kunnen zetten. Doordat medewerkers van verschillende organisaties in het daklozenloket werken, wordt ook het integraal werken gestimuleerd. Dat is een bijkomend voordeel.

Wens
De wens voor een daklozenloket kwam naar voren uit een onderzoek dat bureau Beke in 2020 uitvoerde onder dak- en thuislozen in Arnhem. Het daklozenloket is laagdrempelig en mensen worden er snel en persoonlijk geholpen. Het DAK is een experiment en begint met drie inloopmomenten per week, op maandagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. Het idee is om ervaring op te doen met het daklozenloket en te kijken of het in een behoefte voorziet. De openstelling kan dan eventueel worden uitgebreid naar meer dagdelen.

Beekstraat 63
Het daklozenloket DAK bevindt zich aan de Beekstraat 63 in Arnhem en is op drie momenten in de week geopend. De openingstijden zijn maandag van 15.00 tot 18.00 uur en woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Afbeelding van Brigitte makes custom works from your photos, thanks a lot via Pixabay