Arnhem start met burgerberaad over afval

Arnhem start met burgerberaad over afval

24 januari 2024 Uit Door admin

De gemeente Arnhem is gestart met het uitnodigen van Arnhemmers voor een burgerberaad over afval. Het doel is om oplossingen te vinden om de hoeveelheid afval in de stad te verminderen. Dit initiatief volgt na de goedkeuring van de gemeenteraad en is een nieuwe stap naar het beter betrekken van Arnhemmers bij lokale besluitvorming. Voor dit beraad zijn 150 inwoners van Arnhem, gekozen via een loting, uitgenodigd om deel te nemen. Het is de eerste keer dat Arnhem gebruik maakt van een burgerberaad. Wethouder Bob Roelofs overhandigde vandaag de eerste uitnodigingen persoonlijk aan een aantal inwoners.

Het burgerberaad is een nieuwe manier om de stemmen van Arnhemmers direct te betrekken bij het maken van beleid, vooral over thema’s die iedereen in de stad aangaan. “In onze democratie is stemmen elke vier jaar essentieel, maar we kunnen Arnhemmers ook op andere manieren betrekken bij belangrijke kwesties,” aldus Bob Roelofs, de wethouder verantwoordelijk voor burgerparticipatie. “Een burgerberaad is een prachtige aanvulling en geeft mensen meer invloed op het beleid in de stad.”

Het burgerberaad

Tijdens een aantal bijeenkomsten gaan de deelnemers van het burgerberaad met elkaar in gesprek. Gespreksleiders zorgen ervoor dat iedereen aan het woord kan komen. Ook kan het burgerberaad experts uitnodigen voor meer uitleg en om vragen te beantwoorden. Zo zoeken de deelnemers met elkaar naar manieren om afval te verminderen. De bijeenkomsten van het burgerberaad zijn besloten om een open en vrije discussie zonder externe druk te garanderen.

Deelnemers via loting

Alle Arnhemmers maken evenveel kans op een uitnodiging voor het burgerberaad. Eerst worden 10.000 inwoners van 16 jaar en ouder ingeloot. Deze 10.000 willekeurige inwoners krijgen vervolgens een uitnodiging om zich aan te melden voor het burgerberaad. Daarna worden uit de aanmeldingen de definitieve 150 deelnemers voor het burgerberaad geloot. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende kenmerken, zoals leeftijd, geslacht en uit welke wijk de deelnemer komt, zodat de groep een goede weergave is van alle inwoners in de stad.

Het kan zijn dat de groep die zich aanmeldt nog niet alle Arnhemmers vertegenwoordigt. Er wordt dan actief naar inwoners met de achtergrondkenmerken die nog ontbreken gezocht. Dit moet uiteindelijk zorgen voor een breed en representatief advies aan de gemeente.

Nieuw afvalbeleid

De stad streeft naar een aanzienlijke reductie van afval per inwoner tegen 2025 en wil in 2050 volledig circulair zijn. De bevindingen en aanbevelingen van het burgerberaad over nieuw afvalbeleid zullen getoetst worden op praktische, juridische en financiƫle haalbaarheid voordat ze aan de gemeenteraad worden voorgedragen.

Dit proces benadrukt de betrokkenheid van inwoners bij het vormgeven van de toekomst van Arnhem en onderstreept de toewijding van de gemeente aan duurzame en inclusieve stadsontwikkeling. Verwacht wordt dat de bijeenkomsten in maart tot en met juni plaatsvinden en uiteindelijk eind juni een advies wordt overhandigd aan het college van B&W.

Voor meer informatie over het burgerberaad en de benadering van afvalbeheer in Arnhem kan men terecht op de website van de gemeente arnhem.nl.

De gemeente Arnhem is gestart met het uitnodigen van Arnhemmers Ā voor een Burgerberaad over afval. Het doel is om oplossingen te vinden om de hoeveelheid afval in de stad te verminderen. Dit initiatief volgt na de goedkeuring van de gemeenteraad en is een nieuwe stap naar het b…