Arnhem staat stil bij 20 jaar vriendschapsrelatie met Wuhan

Arnhem staat stil bij 20 jaar vriendschapsrelatie met Wuhan

12 juni 2019 Uit Door admin

Arnhem – Met een ontvangst van een Chinese delegatie in het stadhuis en een bezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum stond de gemeente Arnhem gisteren stil bij het feit dat Arnhem en Wuhan 20 jaar een vriendschapsrelatie onderhouden. Wethouder Jan van Dellen van Economische Zaken ontving samen met een aantal vertegenwoordigers uit het Arnhemse bedrijfsleven op dinsdag 11 juni een delegatie uit Wuhan onder leiding van locoburgemeester Long Lianwen.

De officiƫle stedenband tussen Arnhem en Wuhan dateert uit 1999. EƩn van de eerste projecten waar Arnhemse kennis werd ingezet, was de ontwikkeling van een stortplaats voor huishoudelijk afval voor 800.000 inwoners van Wuhan. Expertise vanuit de dienst Milieu van de gemeente en de voormalige afvalverwerker ARA werd daarbij ingezet. Kort daarna hielpen Arcadis en het polderdistrict Betuwe met adviezen over dijkconstructie en waterbeheersing na een watersnoodramp in 1998.

Orders In 1999 werd de start van de relatie officieel vastgelegd met een overeenkomst. Sinds die tijd zijn diverse bezoeken afgelegd over en weer en heeft de relatie bijgedragen aan diverse grotere en kleinere projecten en samenwerkingsverbanden. Concrete voorbeelden zijn een bedrijfsvestiging van Arcadis en Grontmij in Wuhan en handels- en productieorders in orde grootte van circa 3 miljoen euro voor andere grotere en kleinere bedrijven uit onze stad en regio.

Waterstof Van meer recentere datum dateren contracten voor de Arnhemse waterstofbedrijven Nedstack en Hymove voor samenwerking en innovatie als het gaat om de productie van zero-emissie waterstofelekrische bussen en vrachtwagens. Wuhan heeft vorig jaar aangegeven binnen drie jaar elf waterstoftankstations te willen hebben en binnen vijf tot tien jaar 10.000 waterstofelektrische voertuigen te willen produceren. Dit biedt ook kansen voor Arnhemse bedrijven.

Bedrijfsvestigingen Arnhem kon de afgelopen drie jaar ook de eerste bedrijfsvestigingen vanuit Wuhan in de Arnhemse regio begroeten. De meest recente vestiging in Arnhem is van het computerbedrijf IPASON uit Wuhan. In april 2019 tekende het bedrijf in het bijzijn van burgemeester Marcouch voor de oprichting van een distributiekantoor in Arnhem. Dit was een direct gevolg van de eerdere vestiging van het bedrijf WAE logistics services in Arnhem en Bemmel.

Ereburger Aardig detail is nog dat een inmiddels gepensioneerd ambtenaar van de gemeente Arnhem, Rob van Herwijnen, in 2017 onderscheiden werd met het ereburgerschap van Wuhan. De heer Van Herwijnen was als ambtenaar verantwoordelijk voor de internationale contacten met Wuhan. Van Herwijnen was destijds de elfde buitenlandse ereburger van Wuhan.