Arnhem presenteert economische agenda voor 2022

Arnhem presenteert economische agenda voor 2022

13 maart 2022 Uit Door admin

Arnhem gaat zich nog nadrukkelijker profileren als energiestad. De binnenstad wordt nog meer dé ontmoetingsplek van de stad. We gaan de samenwerking tussen de creatieve sector en het bedrijfsleven stimuleren, halen de banden aan met Duitsland en zoeken naar duurzame bereikbaarheidsoplossingen voor onze werklocaties. Dit zijn een paar van de in totaal 17 acties die de gemeente met haar partners als doel heeft voor 2022 voor het versterken va de Arnhemse economie.

Agenda ván de stad
Jan van Dellen, Wethouder Economie: “Onlangs maakten we met de stad een economische agenda voor de periode 2021-2025. Met de nadruk op mét. We doen dit samen, onze inwoners en ondernemers hebben hier een belangrijke rol in. Gezamenlijk besloten we om ons te focussen op een economisch aantrekkelijke stad met speciale aandacht voor onze duurzame energiesector, en daar resultaatgericht aan te werken. Dat laatste doen we door jaarlijks een uitvoeringsagenda te maken. Voor 2022 hebben we – ondernemers, bedrijven, instellingen en gemeente – nu samen zeventien concrete acties bepaald. Daarmee is het echt een agenda ván de stad. Kijkend naar de energie waarmee deze agenda tot stand is gekomen, weet ik zeker dat we aan het eind van het jaar weer mooie stappen hebben gezet in de economische ontwikkeling van Arnhem.”

Werk naar de stad halen
Dit jaar willen we de sterke kanten van Arnhem nog beter benutten en versterken, om zo meer bedrijvigheid en werkgelegenheid naar de stad te halen. Maar dat doen we ook door te blijven investeren in goede en bereikbare werklocaties, een goed opgeleide beroepsbevolking en sterke relaties tussen bedrijven onderling en tussen het bedrijfsleven en andere sectoren als onderwijs, cultuur, zorg en sport. Zo moet de Nieuwe Haven een proeftuin worden voor de samenwerking tussen de scheepsbouw en waterstofbedrijven, gaan we traineeships introduceren in het bedrijfsleven en een expatcenter opzetten voor internationale werknemers. De agenda draagt bij aan een krachtig MKB, het aantrekken en behouden van onze talenten en samenwerking tussen onze ondernemers en onze kennisinstellingen versterken.

Samenwerking is de kracht
Meike Verhagen, directeur Eusebius en bestuurslid Stichting Citymarketing Arnhem: “De kracht van de agenda zit ‘m in de stadsbrede samenwerking. Neem onze Eusebius. We zijn bezig om die te transformeren tot culturele topattractie. Maar één grote historische attractie in de binnenstad is niet genoeg om veel meer toeristen te trekken. Daarom werken we samen met anderen om nog meer historische locaties open te stellen en mooie arrangementen te bieden. Allemaal om bij te dragen aan een aantrekkelijke binnenstad. Samenwerken doen we ook op het gebied van energie. We willen de kerk fossielvrij verwarmen. Ondermeer met de toepassing van waterstof. Daarin laten we ons helpen door de in de stad aanwezige expertise. En op onze beurt dragen we die expertise weer uit door een landelijk symposium te organiseren over het veilig verduurzamen van erfgoed. Samenwerking is wat mij betreft meer dan een kans, het is een ‘must’.”

Energieke coalities van energieke mensen
Milan Zewald, programmamanager Green Business Club Gelderse Poort, vindt het goed dat ondernemers zijn betrokken bij de totstandkoming van de uitvoeringsagenda. “Want, ondernemers weten wat er daadwerkelijk leeft en nodig is. Concreet kijk ik uit naar het in gezamenlijkheid optimaliseren en profileren van de Arnhemse kantoorlocaties, zoals de Gelderse Poort. Bijvoorbeeld door de bereikbaarheid te verbeteren en de locaties te vergroenen en verlevendigen. En dat is weer van belang voor het vestigingsklimaat in Arnhem. Zoiets lukt alleen met energieke coalities van energieke mensen. En dat is precies wat er schuil gaat achter deze uitvoeringsagenda.”

Aanboren Arnhemse creativiteit
Voor Riëlle Schoeman van Creatief Arnhem en tevens bestuurslid OKA,  zit de eerste winst al in het meedenken van de creatieve sector met de economische uitvoeringsagenda. “Creatieven kunnen zoveel betekenen voor de stad en voor andere sectoren, maar dan moeten we wel tijdig betrokken worden. En dat gebeurt nu. We hebben er veel zin in om niet alleen onze maakkracht, maar ook onze denkkracht in te zetten voor de economische ambities van Arnhem. Concreet gaan we dat de komende tijd al doen met de energiesector. Omgekeerd zijn wij ook gebaat bij een intensievere samenwerking met andere sectoren. Bijvoorbeeld om (jong) creatief talent te behouden voor Arnhem, daar waar we nu velen naar de Randstad zien trekken. Hoe aantrekkelijker Arnhem, hoe beter we er in slagen om eigen ‘human capital’ te behouden. De economische uitvoeringsagenda gaat ons daar zeker bij helpen.”

De economische agenda is in te zien op de website van de gemeente.