Arnhem organiseert wapeninleveractie in strijd om veilige wijk

Arnhem organiseert wapeninleveractie in strijd om veilige wijk

21 mei 2021 Uit Door admin

Ouders, behoed uw kind voor het onheil van een wapen – eenmaal een mes op zak, slaat schijnveiligheid veel sneller om naar gebruik met alle ingrijpende gevolgen van dien’

De gemeente Arnhem organiseert samen met politie en Openbaar Ministerie een wapeninleveractie van 31 mei tot en met 4 juni. Arnhemmers kunnen gedurende deze week straffeloos een wapen inleveren. Burgemeester Ahmed Marcouch heeft grote zorgen over het toenemende aantal incidenten met wapens en roept Arnhemmers op: “Nu is je kans: lever het verwoestende wapen in en gun jezelf die eerlijke kansrijke toekomst. Want met een mes op zak, slaat schijnveiligheid veel sneller om naar gebruik met ingrijpende gevolgen die niet zijn te overzien.”

Al jaren – tot corona – is sprake van een stijging van het aantal geweldsincidenten met een wapen. Bij eerdere wapeninleveracties in bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam is gebleken dat van de mogelijkheid ze in te leveren veelvuldig gebruik wordt gemaakt. Met de actie wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren veiligheid in de stad, het vergroten van het bewustzijn van de gevaren van (verboden) wapenbezit en wordt de kans geboden wapens daadwerkelijk en zoveel mogelijk uit de samenleving te halen.

Het dragen van een mes of ander wapen door jongeren lijkt een trend te worden. Burgemeester Marcouch: “Eenmaal ja tegen het foute – tegen een wapen, is een nee is tegen het goede. Daarom roep ik ouders op: behoed uw kinderen voor het onheil, thuis en in de buurt, en ga met ze in gesprek, want wapens zijn levensverwoestend, en zonder veiligheid komen leren en opgroeien nauwelijks van de grond.” Daarom zijn ook de jongerenwerkers van Presikhaaf University, AM-Support en Rijnstad nauw betrokken die de jongeren in vertrouwen kunnen helpen en begeleiden om de stap te zetten, maar ook om het voor te zijn met voorlichting over de gevaren, consequenties en alternatieven.

Incidenten met wapens: gemiddeld 50 incidenten per maand
Van 2017 tot 2019 is het aantal incidenten met een wapen gestegen van 499 naar 649. Daarna neemt het aantal incidenten licht af. Mogelijk is dit te verklaren door corona. Het aantal is een indicatie. Alleen al in de eerste maanden van dit jaar liep het dusdanig uit de hand dat vijf personen door geweld met een wapen zijn overleden. Politiechef van basisteam Arnhem-Zuid, Erik Bomhof spreekt zich uit over de komende wapeninleveractie: “Het gebruik van (vuur)wapens baart ons zorgen. We zien het gebruik van vuur- en steekwapens steeds vaker voorkomen op verschillende plekken in onze gemeente. Dat heeft waarschijnlijk ook invloed op het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Daar kunnen we samen iets tegen doen. Grijp deze kans met beide handen en lever je wapens in! Laat dit niet allen de ogen van jongeren openen, maar ook van hun ouders! Wapenbezit leidt tot wapengebruik. Wapenbezit kent alleen maar verliezers. Ga het gesprek met elkaar aan. We staan voor een leefbare en veilige gemeente.ā€

Over de wapeninleveractie

Anoniem en straffeloos inleveren
Van maandag 31 mei tot en met vrijdag 4 juni krijgen inwoners van de gemeente Arnhem de mogelijkheid om hun steek, – slag- en stootwapens (bijvoorbeeld dolken, sabels, stilettoā€™s, boksbeugels, vlindermessen) anoniem in te leveren op het politiebureau in Arnhem-Noord (Beekstraat 39). In de centrale hal van het politiebureau staat een container waar de wapens, verpakt, en anoniem in gedeponeerd kunnen worden. Het politiebureau is op werkdagen geopend tot 22.00 uur.

In de wijk inleveren
Om wapenbezitters de mogelijkheid te geven in de nabijheid een wapen in te leveren, staat op woensdag 2 juni van 16.00 tot 20.00 uur een mobiel inleverpunt bij de jongerencentrum Motion in De Laar (Brabantweg 115) en op vrijdag 4 juni van 16.00 tot 20.00 uur in Presikhaaf bij jongerencentrum De Overkant (Bethaniƫnstraat 242). Ook op deze locaties kan het inleveren anoniem en de veiligheid is gewaarborgd.

Inleveren van vuurwapens
Voor het inleveren van vuurwapens, imitatie-vuurwapens en munitie geldt een andere werkwijze. Deze worden op afspraak opgehaald op een afgesproken adres om te voorkomen dat mensen hiermee moeten reizen of dat mensen er een politiebureau mee binnen lopen. Voor het maken van een afspraak kan er contact worden opgenomen met 0900-8844. Zodra de afspraak is ingepland, komt een gespecialiseerde agent in burgerkleding en in een onopvallend voertuig het vuurwapen, imitatie-vuurwapen of de munitie ophalen. Ook mensen die in het bezit zijn van een vuurwapen en van het wapen af willen, maar niet goed weten hoe, kunnen via 0900-8844 een afspraak maken zodat het wapen wordt opgehaald. Voor het ophalen van een vuurwapen is het nodig om naam, adres en woonplaats (NAW) te noteren. Ingeleverde vuurwapens worden onderzocht door forensische opsporing. Mocht blijken dat een vuurwapen betrokken is bij een strafbaar feit, dan besluit de Officier van Justitie over strafvervolging. Wanneer er geen sprake is van een strafbaar feit worden NAW gegevens uiteraard vernietigd.

Game against violence
Onder de noemer Game Against Violence organiseren politie en gemeente samen met de jongerenwerkers een gametoernooi in de wijken. Op vrijdag 28 mei van 15.00 tot 21.00 uur kunnen jongeren in de Geitenkamp deelnemen bij de Sperwer. Op hetzelfde moment kunnen jongeren uit Malburgen gamen bij het kantoor van AM-support aan de Eimersingel. Zaterdag 29 mei is het gametoernooi van 15.00 tot 21.00 uur in De Laar bij Motion en in Presikhaaf bij De Overkant. De wijkagenten zijn ook aanwezig om samen met de jongerenwerkers in gesprek te gaan met de jongeren. Jongeren die vragen hebben over het toernooi of willen meedoen, kunnen contact opnemen met de jongerenwerkers in de wijk.

Vragen?
Heeft u vragen? Of bent u in bezit van een wapen, wilt u ervan af maar u weet niet hoe? Of kent u iemand die hulp wil bij het inleveren van een wapen? De politie kan u hierbij helpen. Neem contact op via 0900-8844. 

Afbeelding van Steve Buissinne via Pixabay