Arnhem onderzoekt verplaatsing recyclingbedrijf Van Houtum

Arnhem onderzoekt verplaatsing recyclingbedrijf Van Houtum

14 juli 2021 Uit Door admin

Bezwaarprocedures Gashouderskwartier voorlopig stilgelegd

De gemeente Arnhem en Van Houtum Recycling onderzoeken de mogelijkheden om het bedrijf aan de Leeghwaterstraat te verplaatsen naar een locatie elders in de stad. Van Houtum heeft ermee ingestemd de bezwarenprocedure rondom het Gashouderskwartier voorlopig te stil te leggen. De gemeente neemt intussen geen onomkeerbare besluiten tot er duidelijkheid is over de mogelijkheden voor een verhuizing.

Woningbouw vlottrekken
Met deze afspraak hoopt de gemeente de woningbouw in het Gashouderskwartier vlot te trekken, zegt wethouder Cathelijne Bouwkamp: ‘Wij willen graag door met de woningbouw in onze stad. Van Houtum heeft aangegeven geen woningen naast zijn bedrijf te willen, omdat hij vreest dat dit zijn bedrijfsactiviteiten in gevaar brengt. Door nu samen naar een nieuwe locatie op zoek te gaan, en daarmee de bezwaren weg te nemen, kunnen we hopelijk een langere juridische procedure voorkomen. Dat biedt ons de kans een oplossing te zoeken voor Van Houtum √©n de toekomstige bewoners van het Gashouderskwartier.’

Het ontwikkelen van het Gashouderskwartier kent een lange voorgeschiedenis. De Raad van State oordeelde eerder na ingediende bezwaren dat het bestemmingsplan, waarin ruimte is gemaakt voor woningen naast een bedrijventerrein, door kon gaan. Wel zouden er geluidswerende maatregelen in de bouwplannen moeten worden opgenomen. Nadat ontwikkelaar BPD en woningbouwcorporatie Volkshuisvesting hun plannen voor nieuwbouw hadden ingediend, volgde opnieuw bezwaar. Volgens de bezwaarmakers zouden geluidsmaatregelen onvoldoende zijn.

Naast het overleg met Van Houtum voert de gemeente ook gesprekken met de tweede bezwaarmaker, De Smidse. Met dit metaalbedrijf zijn alternatieve oplossingen bedacht om zijn bezwaren weg te nemen. De Smidse kan dan op de huidige locatie blijven. De Smidse heeft ook aangegeven bereid te zijn tot uitstel van besluiten op de bezwaren. Met vergunninghouders BPD en Volkshuisvesting heeft de gemeente ook afgesproken om de besluiten op de bezwaren nog niet te nemen, zolang de gesprekken lopen. De wet laat toe dat een gemeente het nemen van een besluit op bezwaar kan uitstellen als alle belanghebbenden daarmee hebben ingestemd.

Verduurzamen bedrijf
Jan van Dellen, wethouder economische zaken, over de mogelijke verplaatsing: ‘Van Houtum werkt aan een circulaire economie, voor Arnhem een belangrijke economische sector. Ik ben blij dat de eigenaar in onze stad wil blijven en heeft aangegeven zijn bedrijf te willen verduurzamen. Als gemeente gaan we daarom op zoek naar een alternatieve locatie. Met De Smidse kijken we intussen hoe we hun bezwaren kunnen wegnemen.’

De komende maanden moet duidelijk worden of een alternatieve locatie voor Van Houtum gevonden kan worden. Als dat eenmaal duidelijk is kan de gemeente beslissen over de toekomst van het Gashouderskwartier.

 Afbeelding van Hands off my tags! Michael Gaida via Pixabay