Arnhem maakt meer vaart met klimaatadaptatie

Arnhem maakt meer vaart met klimaatadaptatie

16 juni 2021 Uit Door admin

Gemeente verruimt regeling voor bewonersinitiatieven
De gevolgen van klimaatverandering treffen ook onze stad. We hebben meer te maken met hittestress, droogte en wateroverlast. Daarom ondersteunt Arnhem initiatieven van bewoners en bedrijven om de stad klimaatbestendig te maken. De bestaande regeling loopt zo goed dat het college heeft besloten deze te verruimen. Hierdoor kunnen meer bewoners en bedrijven steun aanvragen bij het vergroenen van daken, gevels of terreinen of voor het hergebruik van regenwater.

Bijdragen aan groene stad
En dat is goed voor de stad, zegt wethouder Cathelijne Bouwkamp: ‘We zien veel meer aanvragen binnenkomen dan we hadden durven hopen. Er ontstaat echt een beweging van mensen die een bijdrage aan een groene, klimaatbestendige stad willen leveren. Dan zou het jammer zijn dat we nu moeten zeggen: het geld voor dit jaar is op, komt u over een paar maanden maar terug. We willen juist de vaart erin houden.’

Meters maken
Vanaf juli 2020 tot medio april 2021 werden 231 aanvragen toegekend voor in totaal ruim 242.000 euro. Inclusief de eigen bijdragen van bewoners en bedrijven investeerde de stad ruim 407.000 euro in maatregelen om de gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast tegen te gaan. Zo werd 5200 vierkante meter aan daken en 5500 vierkante meter aan terreinen vergroend. Verder werd 674 vierkante meter aan terreinen ingericht om water te laten infiltreren en 225 vierkante meters aan gevels vergroend. Ook kwam er 466 kubieke meter aan opslag voor hergebruik van hemelwater bij.

De regeling loopt drie jaar tot en met juli 2023. De totale bijdrage uit het Klimaatfonds wordt verhoogd van 300.000 tot 500.000 euro. Daarnaast is er ook 50.000 per jaar beschikbaar uit het Groenfonds en is er een bijdrage van 15.000 euro per jaar van het Waterschap Rijn en IJssel. Daarmee is bijna 700.000 beschikbaar.