Arnhem krijgt ‘zero emissiezone’ voor logistiek verkeer

Arnhem krijgt ‘zero emissiezone’ voor logistiek verkeer

21 juni 2023 Uit Door admin

De gemeente Arnhem voert vanaf 1 juni 2026 een zero-emissiezone in. De binnenstad is dan alleen nog toegankelijk voor schone, emissievrije bestelbussen en vrachtwagens. Hierdoor gaat de uitstoot van schadelijke gassen, roet en fijnstof naar beneden en wordt de bereikbaarheid en doorstroming in de stad beter. Daarmee wordt de binnenstad gezonder en prettiger om in te wonen en te werken. De gemeente gaat de komende jaren samen met bewoners en bedrijven uit de binnenstad uitwerken op welke manier de zero-emissiezone het best kan worden ingevoerd.

Schone lucht en minder hinder

De zero emissie zone in Arnhem bestaat uit het hele gebied binnen de ring, inclusief het deel tussen de Weerdjesstraat en de Rijnkade. De ring zelf maakt geen deel uit van de zone. Wethouder duurzame mobiliteit Nermina Kundić: ‘In de Arnhemse binnenstad rijden dagelijks talloze bestelbusjes en vrachtwagens om winkels en horeca te bevoorraden, maar ook om pakketjes te bezorgen bij bewoners en winkeliers. Dat is niet goed voor de luchtkwaliteit en leidt vaak tot overlast in de winkelstraten. De invoering van een zero-emissiezone helpt de lucht te verbeteren en de overlast van laden en lossen te verminderen. Emissievrije voertuigen zijn schoner, stoten geen uitlaatgassen uit en zijn geluidsarm. Dit levert een aantrekkelijkere en goed bereikbare binnenstad op met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, een beter en gezonder winkel- en verblijfsklimaat en een fijnere woonomgeving.’

Samen met ondernemers en inwoners

De zero-emissiezone wordt pas over drie jaar van kracht. Invoering van de zero emissiezone betekent een omslag voor veel ondernemers. Ze moeten bijvoorbeeld nieuwe voertuigen aanschaffen en hun bedrijfsvoering aanpassen. Dat vraagt om een goede voorbereiding. De gemeente gaat daarom met ondernemers én binnenstadsbewoners in overleg op welke manier de zero-emissiezone het best kan worden ingevoerd. Kundić: ‘Het moet voor ondernemers immers haalbaar en betaalbaar zijn.’ Zo kunnen bedrijven contact opnemen voor gratis advies op maat met één van de logistieke makelaars van de provincie Gelderland, te bereiken via www.gelderland.nl/projecten/slim-en-schoon-goederenvervoer/logistiek-makelaars-gelderland. Daarnaast komt er na de zomer bij de gemeente een speciale zero emissie adviseur waarmee bedrijven contact kunnen opnemen. Meer informatie daarover later via arnhem.nl.

Uiteindelijk wordt in een verkeersbesluit vastgelegd hoe de zone precies werkt, hoe er gehandhaafd wordt en bijvoorbeeld ook welke ontheffingen er bijvoorbeeld mogelijk zijn. Naar verwachting wordt dit verkeersbesluit eind 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Zone geldt niet voor personenauto’s

De zero-emissiezone geldt voor logistiek verkeer, dus bestelbusjes en vrachtwagens en niet voor personenauto’s. Bestelbusjes met emissieklasse 5 of hoger mogen de zero-emissie inrijden. Voor vrachtverkeer geldt emissieklasse 6 of hoger. Vanaf 1 januari 2028 moeten alle bestelauto’s vanaf emissievrij zijn. Voor vrachtverkeer geldt 1 januari 2030. Er geldt een overgangsregeling voor bestel -en vrachtauto’s zodat er tijd is om de overstap goed te plannen. Meer informatie hierover is te vinden op www.opwegnaarzes.nl/bedrijven of doehetzero.nl.

Klimaatakkoord

Zero emissiezones zijn opgenomen in het Klimaatakkoord, een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren. Behalve in Arnhem zullen in 30 tot 40 andere grote steden vanaf 2025 ook uitstootvrije zones worden ingevoerd.