Arnhem krijgt ouderwets oudemannen- (en -vrouwen)hofje

Arnhem krijgt ouderwets oudemannen- (en -vrouwen)hofje

4 september 2021 Uit Door admin

In de Middeleeuwen was het een normaal verschijnsel: het oudemannenhofje, of het begijnenhofje. Woningen rond een binnentuin voor een specifieke doelgroep: oude mannen, lekenzusters of gepensioneerde gildemeesters: de hofjes. Arnhem krijgt nu ook zo’n hofje: speciaal voor 55-plussers. Een wens van zeventiende-eeuwse Arnhemmer Huybert van Olden, uit wiens nalatenschap het hofje betaald wordt. Vrijdag 3 september ondertekenen wethouder wonen Ronald Paping samen met Huib en Rudolf van Olden namens de stichting Huybert van Olden de overeenkomst die dit hofje mogelijk maakt.

Gezamenlijke privé binnentuin
Het Huybert van Oldenhofje wordt gebouwd in de buurt ‘Schuyts Kwartier’, ten noorden van het winkelcentrum. Er komen zestien huurwoningen voor 55-plussers. De woningen worden – zoals ook bij de middeleeuwse hofjes – in een vierkant gebouwd, rondom een gezamenlijke privĂ©-binnentuin. Het hofje is bereikbaar via een karakteristieke toegangspoort, met boven die poort de ‘regentenkamer’. Twee van de zestien woningen zijn helemaal gelijkvloers. Het ontwerp is van Thomas Architecten uit ’s-Hertogenbosch.

Unieke historie
Paping: ‘Mooi dat we op deze manier invulling kunnen geven aan deze 250 jaar oude opdracht. Speciaal voor senioren, mĂ©t gemeenschappelijke voorzieningen. Schuytgraaf krijgt zo een uniek stukje historie in de wijk, maar wel volgens moderne maatstaven. Zo zijn ze bijna energieneutraal, dat wil zeggen dat ze per saldo bijna geen energie verbruiken. Net als de rest van Schuytgraaf wordt ook dit hofje natuurinclusief gebouwd. Er komen groene daken, vogelvides en vleermuiskasten. Geheel volgens de traditie van gezamenlijkheid gaan de toekomstige bewoners samen de binnentuin gebruiken.’

Trots
‘De familie is enorm trots dat wij nog net binnen 250 jaar na het overlijden van voorvader Huybert zijn hofje kunnen en mogen realiseren’, aldus Huib van Olden, voorzitter van de stichting. ‘Zo leveren we een kleine bijdrage aan het oplossen van het huidige woningvraagstuk. En wellicht ontstaat er zo een monument voor de toekomst.’

Huybert van Olden
Een deel van de grond waar het hofje op wordt gebouwd was eeuwenlang eigendom van Stichting Huybert van Olden en is recent verkocht aan de gemeente Arnhem. Maar wie is Huybert van Olden? Hij werd in 1691 geboren in Arnhem. Als adelborst vertrok hij in 1713 in dienst van de VOC naar Oost-IndiĂ«. Daar verbleef hij als assistent-boekhouder tot 1722 op Ambon. Eenmaal terug in Arnhem, trouwde hij en kreeg hij drie kinderen. Hij ging zich toeleggen op het brouwen van bier en was boekhouder van het bakkers- en brouwersgilde. Daarin was hij succesvol, want hij bouwde in die tijd een behoorlijk vermogen op en bezat diverse percelen grond. Huybert van Olden stierf in 1774 op 82-jarige leeftijd. Hij liet zijn vermogen na met een bijzondere opdracht: ‘Het oprichten van een oude mannenhuis’. Hij belastte zijn neven met het uitvoeren van die opdracht en het bestuur van de op te richten Stichting. Tot op de dag van vandaag bestaat de Stichting en vormen de Van Oldens het bestuur. Met dit Huybert van Oldenhofje wordt eindelijk aan die opdracht voldaan.

Twee hofjes in Klarendal
Hedendaags Arnhem heeft nog twee hofjes uit de negentiende eeuw, beide in de wijk Klarendal: het Luthers Hofje aan de Hommelseweg en het hofje aan de Catharijnestraat. In Nederland zijn nog meer dan 100 hofjes, gebouwd tussen de dertiende en negentiende eeuw. De bouw van het hofje start in het najaar van 2021; het is de bedoeling dat de woningen in het derde kwartaal van 2022 worden opgeleverd. De verhuur start naar verwachting begin 2022. Meer informatie of aanmelden als belangstellende: www.huybertvanoldenhofje.nl.

Afbeeldingen: Skope Vastgoed

Foto: Rudolf van Olden, wethouder Ronald Paping en Huib van Olden (v.l.n.r.) tekenen de oorkonde die de start van de bouw van het Huybert van Oldenhofje markeert (foto: gemeente Arnhem).