Arnhem krijgt meldpunt seksuele intimidatie

Arnhem krijgt meldpunt seksuele intimidatie

1 januari 2021 Uit Door admin

‘Seksuele intimidatie is niet ok√©, meld het!’

Inwoners of bezoekers van Arnhem kunnen vervelende ervaringen door seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag op straat vanaf 1 januari melden bij het meldpunt seksuele intimidatie. Arnhem is hiermee één van de eerste gemeenten met een meldpunt speciaal voor seksuele intimidatie. Via de site www.meldseksueleintimidatie.nl kunnen slachtoffers direct melden wat hen is overkomen. Bellen of melden via WhatsApp kan ook. Bij het meldpunt vinden slachtoffers een luisterend oor. Ook is contact met lotgenoten mogelijk. Meldingen worden zorgvuldig geregistreerd zodat er een beter beeld ontstaat van de aard en de omvang van dit probleem. Dat maakt een gerichtere aanpak mogelijk.

Uit onderzoek 2019 bleek dat 63% van de ondervraagde vrouwen een of meerdere keren te maken heeft gehad met ongewenst gedrag op straat, zoals sissen, nafluiten, uitschelden, vieze gebaren en ongewenste aanrakingen. Gevolg is dat vrouwen bepaalde gebieden gaan mijden of zich anders gaan kleden. Zij voelen zich minder veilig. Uit het onderzoek kwam naar voren dat vooral vrouwen in de leeftijd van 14 tot 35 jaar zich onveilig voelen. Op grond van dit onderzoek voelt Arnhem grote urgentie om de strijd aan de binden met seksuele intimidatie.

Onacceptabel
Wethouder Martien Louwers (Inclusie) vindt dat iedereen zich vrij moet kunnen begeven en bewegen: “Seksuele intimidatie, in welke vorm dan ook, is zeer ernstig en onacceptabel. Het is goed dat er nu √©√©n duidelijk punt is waar intimidatie kan worden gemeld. Slachtoffers moeten hun verhaal ergens kwijt kunnen en hulp krijgen als dat nodig is. Vrouwen moeten zich op straat en tijdens het uitgaan vrijelijk kunnen begeven en bewegen zonder dat zij lastiggevallen worden. Dit geldt overigens ook voor de LHBTIQ+ gemeenschap, zij hebben ook bovengemiddeld van seksuele intimidatie. Iedereen moet zich in Arnhem vrij kunnen voelen.”

Meldingsbereidheid verhogen
Uit het onderzoek bleek ook dat de meldingsbereidheid bij seksuele intimidatie heel laag is. Als reden hiervoor wordt onder andere genoemd dat het voor veel slachtoffers onduidelijk of – en waar zij melding kunnen doen. Door het instellen van een laagdrempelig meldpunt en het breed bekendmaken daarvan hoopt de gemeente die onduidelijkheid op te lossen en de meldingsbereidheid te verhogen.

Via een communicatiecampagne, onder andere met posters, wordt gewerkt aan bekendheid en bewustwording. De boodschap die gebruikt wordt is: ‘Seksuele intimidatie is niet ok√©, meld het!’

Laagdrempelig meldpunt
Het meldpunt is één van de middelen die worden ingezet om seksuele straatintimidatie terug te dringen. Het meldpunt is opgezet in samenwerking met ervaringsdeskundigen en wordt uitgevoerd door VizierOost. VizierOost is gespecialiseerd in de aanpak van discriminatie, uitsluiten en pesten.

Dit past bij de inzet van het Horecadeurpanel in Arnhem en bij de samenwerking met de horeca voor het alarmeringsinstrument “Ask for Angela”.

In 2021 wordt ook uitvoering gegeven aan de rest van onze aanpak, waaronder het organiseren van een bewustwordingsbijeenkomst voor professionals, het betrekken van scholen en het trainen van bijvoorbeeld gemeentelijke handhavers en jongerenwerkers.