Arnhem investeert in extra banen en ontzorgt werkgevers in coronatijd

Arnhem investeert in extra banen en ontzorgt werkgevers in coronatijd

4 februari 2021 Uit Door admin

Nog deze maand gaan in Arnhem de eerste kandidaten – van in totaal 21- aan de slag ter
ondersteuning van toezichthouders in de openbare ruimte. Het gaat om tijdelijke coronabanen
tot uiterlijk 1 juli 2021. Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld om op deze manier sectoren
te ondersteunen waar de werkdruk door corona groter is dan normaal, zoals zorg, onderwijs en
toezicht- en handhaving. De gemeente Arnhem wil een deel van de tijdelijke coronabanen op 1
juli omzetten in een structurele baan als buurtconciƫrge. Een andere manier om Arnhemmers
juist in deze periode aan werk te helpen is De Werkbrigade. Inwoners die moeilijk aan de slag
komen, kunnen voor een periode van maximaal twee jaar in dienst treden bij Stichting aan de
Slag van Scalabor en vanuit daar worden gedetacheerd. Werkgevers kunnen op deze manier
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek (blijven) bieden op de arbeidsmarkt,
terwijl zij ontlast worden voor wat betreft de administratieve werkgeverslasten.

Wethouder Martien Louwers: ‘Zoveel mogelijk Arnhemmers aan het werk helpen, dat is mijn missie.
Door de crisis worden veel Arnhemmers geraakt. We willen mensen aan het werk houden en mensen
die juist nu moeilijker aan de slag komen, kansen bieden. Investeren in werk is dan ook een
belangrijke pijler uit de herstelagenda die het college in 2020 heeft gepresenteerd. Met projecten als
de werkbrigade, de tijdelijke coronabanen en de buurtconciƫrges kunnen we het effect van de crisis
voor de betreffende werkgevers en werknemers beperken’.

Buurtconciƫrges
Het college wil 11 mensen vanuit de tijdelijke coronabanen laten doorstromen naar de pilot
Buurtconciƫrges. Deze pilot is in voorbereiding voor enkele wijken in Arnhem Oost. De
buurtconciƫrge, die permanent in de wijk aanwezig is, kan door bewoners worden aangesproken over
zaken die met leefbaarheid te maken hebben. De buurtconciƫrge kan uiteraard ook zelf mensen
aanspreken. De pilot start naar verwachting op 1 juli 2021.

50 tot 60 mensen aan het werk
Via de werkbrigade verwacht het college 50 a 60 mensen aan het werk te houden of aan een
werkplek te helpen. Deze inwoners krijgen ook een opleiding en begeleiding zodat ze na twee jaar
sterker staan. Het gaat met name om werk in de schoonmaakbranche en groenvoorziening of bij
andere werkgevers waar ook nu mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam zijn.
Scalabor neemt werknemers gedurende twee jaar in dienst bij Stichting aan de Slag en regelt de
benodigde vakinhoudelijke opleiding. Op die manier hebben werkgevers na de crisis goed opgeleide
medewerkers, die dan weer hard nodig zijn. Bovendien biedt het werkgevers de kans om inclusieve
banen – ondanks deze lastige coronatijd – toch een plek te geven in hun bedrijfsvoering.
Voorwaarde voor deelname voor een werkgever is dat de kandidaat na 2 jaar een vervolgcontract
krijgt.