Arnhem in 2040: groen, creatief en vitaal

Arnhem in 2040: groen, creatief en vitaal

12 mei 2021 Uit Door admin

Arnhem is in 2040 een groene, vitale stad met ruimte voor meer inwoners en bedrijvigheid. Tegelijk is er veel veranderd op het gebied van klimaat, energie en leefbaarheid: de stad is duurzamer en stimuleert een gezonde leefstijl. En Arnhem is en blijft een creatieve stad.

Dat staat in het voorontwerp van de omgevingsvisie, dat het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft aangeboden. In deze visie worden ambities, wensen en idee├źn voor Arnhem vertaald in het ruimtegebruik binnen de stad.

Creatieve oplossingen
Wethouder Cathelijne Bouwkamp (Ruimtelijke Ordening): “Arnhem staat de komende jaren voor veel uitdagingen: we groeien in aantal huishoudens, gaan over op duurzame energie, willen meer banen in de stad, maar ook meer groen en ruimte om elkaar te ontmoeten en om te bewegen. Dat vraagt om creatieve oplossingen.” Zo komt er meer aandacht voor de gezonde economie en versterkt Arnhem zijn positie als vestigingsplaats voor bedrijven die werken aan de transitie naar duurzame energie.

Om de voorspelde 16.000 extra woningen te realiseren verwacht de gemeente naast nieuwbouw een verdere transformatie van kantoren tot woningen en het splitsen van bestaande woningen. Ze zoekt beschikbare ruimte voor woningbouw binnen de stad, de zogeheten verdichting. Ook wordt de leefbaarheid in de wijken vergroot. Nieuwe woningen worden zoveel mogelijk in de buurt van een park, bos of water gebouwd. De voorkeur gaat daarbij uit naar goed bereikbare plaatsen, zoals bij grote ov-knooppunten of in de buurt van grote winkelcentra.

Ruimte delen
Bouwkamp: “We vinden het belangrijk dat Arnhemmers kunnen wonen bij groen of water. Een groene omgeving is goed voor de gezondheid. Bomen verlagen hittestress en andere gevolgen van klimaatverandering. In het groen kan je sporten en bewegen, elkaar ontmoeten. We zien mensen steeds meer fietsen en wandelen.”

De ruimte in Arnhem is beperkt. Er komt meer aandacht voor het delen van de ruimte zoals de deel-auto, waardoor er minder parkeerplaatsen nodig kunnen zijn, of het delen van sportvelden of schoolpleinen. Zo kunnen inwoners elkaar ook nog eens sneller ontmoeten. Om dat te stimuleren worden buurt- en wijkcentra en sportvelden toegankelijker voor Arnhemmers.

Volgens de omgevingsvisie is er ook over twintig jaar ruimte voor alle Arnhemmers, ongeacht hun inkomen of afkomst. Er komen meer gemengde wijken, waar goedkopere en duurdere huizen door elkaar staan. In de wijken is ruimte voor winkels en bedrijven. Op die manier neemt het autoverkeer af: mensen gaan sneller met de fiets of te voet naar een winkel of werk.

Herkenbaar voor Arnhemmers
Het voorontwerp van de omgevingsvisie loopt vooruit op de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting 1 januari 2022 in werking treedt. Het is mede tot stand gekomen na gesprekken met betrokken Arnhemmers, wijkvertegenwoordigingen, belangenverenigingen en met de raad. Onder meer leerlingen van Arnhemse middelbare scholen hebben idee├źn aangeleverd over de nieuwe omgevingsvisie. De komende maanden vinden consultaties plaats, kunnen zienswijzen worden ingediend en buigt de gemeenteraad zich over het raadsvoorstel. De omgevingsvisie wordt naar verwachting dit najaar vastgesteld.

Bouwkamp: “Ik ben trots op deze omgevingsvisie. We geven hiermee richting aan de toekomst van de stad, tegelijk blijft Arnhem de komende jaren herkenbaar voor de Arnhemmers.ÔÇŁ